Kommentar: Ja til oljefri sone

Leder i Haugesund Venstre, Svein Abrahamsen, hadde et leserinnlegg om oljefri sone utenfor Lofoten og Vesterålen i Haugesunds Avis den 14. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Les hele innlegget her:

Ja til oljefri sone i Lofoten og Vesterålen

Stortinget skal i 2010 avgjøre om det skal åpnes for oljeaktivitet i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Det kommende stortingsvalget er derfor avgjørende for framtiden til disse sårbare områdene. Venstre går som eneste parti til valg på at vi ikke kan sitte i en regjering som åpner for oljeaktivitet i disse områdene.

Vi vil ha nasjonalparker også til havs for å verne vår felles naturarv. De sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen bør vernes mot oljeaktivitet, da de inneholder uerstattelige naturverdier. Her finner vi verdens viktigste gyte- og oppvekstområde for torsk, verdifulle korallrev, sjøpattedyr og store sjøfugkolonier. Hvis vi åpner for oljeaktivitet, gambler vi med framtiden for disse naturverdiene.

Oljeutslippet fra tankskipet Exxon Valdez i 1989 viser hvordan det i verste fall kan gå hvis vi åpner for oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette utslippet griset til strendene utenfor Alaska, drepte hundretusener av sjøfugl og enorme mengder av fiskeegg. Utslippet medførte ikke bare store skader på miljøet, men også store økonomiske tap for fiskerinæringen. Selv i dag, 20 år etter utslippet, er det olje på strendene der og fisket av viktige fiskeslag har ikke tatt seg skikkelig opp igjen.

Oljeaktivitet vil gi nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Vi vil derfor ha oljeaktivitet også i denne landsdelen, men ikke i de mest sårbare områdene. Oljeaktivitet i dissse områdene kan ramme fiskeriene, som mange livnærer seg av. Oljeaktivitet her kan også gå utover reiselivsnæringen, som gir mange arbeidsplasser i Nord-Norge. Turistene kommer hit for å oppleve den rene og særegne naturen, uberørt av oljeaktivitet.

Statens forurensningstilsyn, Havforskningsinsituttet og Naturforvaltningsdirektoratet har advart politikerne mot å åpne for oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen. Venstre tar slike faglige advarsler på alvor. Vi setter miljøet først og sier derfor ja til en oljefri sone i Lofoten og Vesterålen.

Svein Abrahamsen
Leder, Haugesund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**