Fjern arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger

Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger, skriver stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Innlegg, av Andre N. Skjelstad
Venstre krever at regjeringen fjerner arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger, slik at det blir mer lønnsomt for offentlige og private arbeidsgivere å gi elever i den videregående skolen en lærlingeplass. I forbindelse med at Nord-Trøndelag Fylkeskommune presenterte tallene for førsteinntaket til videregående opplæring får vi opplyst at den 10. juli i år, var det bare 201 av 622 søkere som har fått tilbud om læreplass.

Antallet ungdommer som velger yrkesfaglig utdanning er stor og yrkesfagene har lenge blitt neglisjert i debatten om videregående opplæring. Norge vil trenge yrkesfaglig kompetanse også i fremtiden, og Venstre mener det er nødvendig å ta denne problematikken på alvor.

I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2009, har Venstre foreslått å fjerne arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger fra 1. juli 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**