Mer til dem som trenger det mest

Den siste uka har Adresseavisen fokusert på hvordan budsjettkuttene i Trondheim kommune går ut over de fattigste. I et leserinnlegg kritiserer kommunalråd Jon Gunnes de rødgrønne for å prioritere feil i trange tider. Hele innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Mer til dem som trenger det mest!
Dette trodde jeg var god "latin" hos alle politiske partier, men de rød-grønne i Trondheim er mest

Jon Gunnes

Jon Gunnes

opptatt av at vi ikke skal ha bedre ordninger for de fattige enn andre storbyer. Ikke nok med at vi regner barnetrygden inn i utmåling av sosialstønaden, men de rød-grønne har vedtatt en politikk som sier: Satsene for behovsprøvd økonomisk sosialhjelp vil ligge fem prosent lavere enn statens veiledende satser for livsopphold i 2009. Altså er det en villet politikk at de fattige skal bli fattigere og helst litt fattigere enn det statens anbefaler som sin minstenorm. Venstre retter opp denne skjevheten i sitt budsjett for 2009 og også i det reviderte budsjettet (vedtatt i april) så vi helt klart hvilke katastrofale følger den rød-grønne politikken fører til for enkeltmennesker i Trondheim. Varaordfører Knut Fagerbakke sier dette er en midlertidig ordning. Han har ikke hørt på advarslene fra KrF og Venstre i denne saken tidligere, men nå må du vise at du har en ombudsrolle. Enkeltskjebner kan umulig prelle av like enkelt?

Jon Gunnes, kommunalråd for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**