Papirløst formannskap

Gjennom å skifte ut papirbunkene med PC, reduserer politikerne utgiftene til trykking av sakspapirer med 40 prosent. – Elektroniske sakspapirer er miljøvennlig, enkelt og det gir innbyggerne større innsyn i sakene, sier Jon Gunnes, som er svært positiv til ordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Alle de faste medlemmene av formannskapet i Trondheim bruker nå bare elektroniske sakspapirer. Det betyr at papirbunken er skiftet ut med PC. Dette sparer kommunen for store trykkeriutgifter: Første halvår i 2008 brukte politikerne 438.000 kroner til trykking. I år er den samme utgiften på 253.000. Altså en nedgang på over 40%.

Jon Gunnes

Jon Gunnes

– Målsettingen fremover blir at hele Bystyret og komiteene skal bruke elektroniske sakspapirer. Da vil vi ikke bare bruke mindre penger på trykking, men også frigjøre mye tid hos de ansatte som sørger for utsending, sier Venstres kommunalråd Jon Gunnes, som har vært leder for styringsgruppa for prosjektet.

– For å si det litt tabloid så vil ikke undertegnede kjøpt aksjer i Norske Skog og Posten når man ser hvilke konsekvenser det får når vi går mot det papirløse samfunn og ennå større bruk av elektronisk utsending. Jeg har vært en av de som har brukt PC siden før jul i fjor og er meget godt fornøyd. Jeg føler at jeg bidrar med en miljømessig god gjerning, med mindre papirproduksjon og lavere transport. Jeg bidrar slik at kommunen blir mer effektiv og ikke minst sparer penger. Jøss, det ble jo rene "Kinder-egget". Tre ting på en gang, sier Gunnes.

– Et meget viktig prinsipp for meg i tillegg er at nå har alle som har internett-tilgang samme mulighet som oss politikere til innsyn i sakene. Alle sakspapirer blir lagt ut på Trondheim kommune sine hjemmesider. Et åpent demokratisk samfunn er Venstres grunnsyn, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**