Vil ha sterkere kommuner i Nord-Trøndelag

Fra 24 kommuner i dag, til mellom fire og seks i løpet av neste periode. Det er visjonen stortingsrepresentant og Venstres førstekandidat i Nord-Trøndelag, Andre Skjelstad,
har for sitt eget fylke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Som en del av Venstres kommunereform skal flere oppgaver føres over til kommunene fra staten,
under forutsetning av at det blir færre og større kommuner. Venstre-leder Lars Sponheim
har tidligere anslått at halvparten
av dagens kommunetall er passelig.

Skjelstad tror ikke så få kommuner i Nord-Trøndelag vil gi for store avstander for nordtrønderne. —Det er en stor reduksjon. Og den må komme i de områdene det ligger til rette for det. Nord i
fylket er det for eksempel større avstander som gjør at vi må åpne for flere løsninger for de minste,
sier Skjelstad. Dessuten har du store avstander allerede i dag. Skjelstad legger til grunn at basisfunksjoner som skoler og sykehjem skal ligge der de ligger i dag, i hver enkelt kommune.

Det han mener kan sentraliseres lettest er funksjoner innbyggerne benytter seg av en gang eller
to i året. —Det er et fåtall som er innom rådhuset mer enn en gang i året. Dermed gjør det ikke så mye om det blir litt lenger å reise dit, når man i tillegg kan tilby bedre tjenester enn hva man gjør i dag, sier Skjelstad. Han understreker også at kommunikasjonene har endret seg så mye de siste tiåra at det bør gi endringer i organiseringen av kommunene.

—Vi er nødt til å rigge organiseringa av samfunnet sånn at vi styrker næringsutviklinga og bosettinga
i distrikta, sier Skjelstad. Han understreker at Venstres begrunnelse for å gå inn for en så omfattende kommunereform er hensynet til lokaldemokratiet samt å sikre gode nok tjenester for en aldrende befolkning. Venstre presiserer at det må flyttes oppgaver fra stat til kommune for å gjennomføre
dette.

Les også:
SLIK TEGNER VENSTRE NYE NORD-TRØNDELAG

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**