Mange tunge skjebner

Rita Sletner, stortingskandidat for Venstre i Østfold, besøkte Bergen i dag. Lars-Henrik Paarup Michelsen tok den tidligere lederen for regjeringens Voldtektsutvalg med til både politiet, voldtektsmottaket, Utekontakten og Kirkens Bymisjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I løpet av dagen fikk de to stortingskandidatene høre sterke historier, treffe engasjerte mennesker og et innblikk i hvordan de som jobber med noen av de mest vanskeligstilte menneskene i vårt samfunn opplever hverdagen.

 Rita Sletner, Lars-Henrik Paarup Michelsen og Åsta Årøen, leder av Venstrekvinnelaget i Hordaland

Rita Sletner, Lars-Henrik Paarup Michelsen og Åsta Årøen, leder av Venstrekvinnelaget i Hordaland

– Kvalitet, ikke kvantitet
Det første besøket gikk til Vold- og Sedelighetsseksjonen på politistasjonen. Karl Petter Leganger og seksjonssjefen fortalte blant annet hvordan politiet opplevde den nye situasjonen etter at sexkjøp-loven ble innført ved nyttår. Deres konklusjon var den samme som Venstre hele tiden advarte mot: – Rett etter nyttår forsvant det meste av gateprostitusjonen, men nå er det tilbake til 2008-nivået, fortalte Leganger.
– Dette var omtrent som forventet. Venstre har lenge hevdet at man ikke kan fjerne et problem ved å forby det, påpekte Rita Sletner.
Lars-Henrik Paarup Michelsen roste politiets arbeid mot familievold, der politiet gjør en god jobb.
– Politiet blir ofte målt på oppklaringsprosent og saksbehandlingstid, mens den kvalitative etterforskningen lider. Det er for enkelt for populistiske politikere å skrike om at politiet må prioritere ditt og datt, uten å bevilge penger til det, understreket han etterpå.

– En lov har aldri gitt et godt liv
Utekontakten var neste besøk. Astrid Gjerdts fortalte engasjert om tilbudet Utekontakten gir til prostituerte i Bergen, både gjennom forebygging og oppfølging. Hun mente den nye sexkjøploven gjorde hverdagen, og framtiden, for prostituerte mye vanskeligere. – Kvinnene opplever seg som mistenkeliggjorte. For folk som har vært prostituert en stund har det vært vanskelig å plutselig bli stemplet som kriminell, fortalte hun.
– Siste ord er ikke sagt om denne loven, og vi ser frem til å se rapportene om virkningene, fastslo Paarup Michelsen. Sletner var enig: – En lov har aldri gitt et godt liv. Både hallikvirksomhet og menneskehandel var allerede forbudt da loven kom, og det var åpenbart at dette er symbolsk renovasjonspolitikk.

 Rita Sletner, Lars-Henrik Paarup Michelsen og Astrid Gjerdts i prat med journalist

Rita Sletner, Lars-Henrik Paarup Michelsen og Astrid Gjerdts i prat med journalist

– Riktig hjelp til rett tid
På Voldtektsmottaket ble man tatt imot av blandt andre avdelingsleder Birthe Rasmussen. Hun kunne fortelle at man hadde mottatt innspillene fra Voldtektsutvalget med stor interesse. – Det var gledelig å lese en NOU med så mange konkrete tiltak og innsikt i problemstillingene vi møter hver dag, fortalte hun.
Rita Sletner var på sin side imponert over voldtektsmottaket i Bergen. – Med intern opplæring og skolering, integrert mottak og krisehjelp, og god oppfølging er jeg imponert over tilbudet her, smilte hun. Paarup Michelsen var enig, og påpekte at for Venstre er det viktigst å sørge for riktig hjelp til rett tid. – For mange opplever at ventetiden på den videre psykososiale oppfølgingen er for lang, og at de dermed ser seg nødt til å benytte dyrere private tilbud. Venstre går inn for gratis psykiatri det første året, for å sikre at alle får den oppfølgingen de trenger, påpekte han.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

– Verdighet i rusomsorgen
Det siste stoppet på rundturen i Bergen var hos Kirkens Bymisjon, der man ble møtt av daglig leder Leif Jarle Theis og leder for Batteriet, Cathrine Halstensen.

Deres jobb i forbindelse med fattigdomsbekjempelse sto i fokus. – For mange sårbare grupper opplever at det norske velferdssamfunnet ikke når dem. For mange er arbeid det prekære, men det nytter ikke å se på fattigdomsproblematikk med ett øye, understreket Theis.
– Det arbeidet Kirkens Bymisjon gjør for de svakeste i samfunnet fortjener ros. Venstre deler deres håp om at man kan begynne å se på sosialpolitikken med nye øyne, slik som forslaget om heroinassistert behandling og borgerlønn, fortalte Sletner.
Lars-Henrik Paarup Michelsen sa seg enig: – Å møte rusbrukere og prostituerte med forståelse og toleranse framfor fordømmelse og moralisme er kanskje det viktigste dere gjør. Her har mange politiske partier noe å lære av Kirkens Bymisjonen, understreket han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**