Venstres tre prioriteringer

Venstre skal ikke gå inn i stortingsvalgkampen med mer penger til alt, eller lettvint retorikk om enten mer fellesskap eller mer skattelette, sier stortingskandidat Håkon Alstadheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Hakon Alstadheim

Foto: Venstre

-Vi er inne i urolige økonomiske tider, og folk i konkurranseutsatt virksomhet er usikre på framtida. Det viktigste for norsk økonomi nå er å beholde en lav rente uten å skade konkurranseevnen, og det gjør man ikke ved uansvarlig pengebruk men gjennom å prioritere, sier Alstadheim.

Venstre vil i neste stortingsperiode prioritere miljø, skole og forskning og en velferdsreform, hvor kommunene skal få løse flere velferdsoppgaver — ikke færre. Hvorfor?

-Venstre vil ha desentralisering og mer lokalt demokrati. Kommunene må gjøre mer, staten mindre. Ikke minst gjelder det i helsesektoren. Venstre vil ha en helhetlig velferdsreform gjennom sterkere og større kommuner, med flere oppgaver. Kommunenes behov er ulike, og vettet er heldigvis godt fordelt utover landet, sier Alstadheim.

Det er ikke olje Norge skal leve av i fremtiden, det er kunnskap. Derfor er det kunnskap Venstre vil prioritere. I skolen vil vi prioritere gode lærere fremfor varme måltider og innhold i timene fremfor flere timer. Vi vil ha flere og bedre lærere, gjennom en systematisk etterutdanning av lærere og 5-årig allmennlærerutdanning og stipend til mastergradsstudenter som vil jobbe som lærere.

For Venstre er forskning av overordnet viktighet og betydning for innovasjon, verdiskaping i framtidas Norge. Venstre skal være det partiet som satser mest på forskning i kommende budsjetter. Men forskning dreier seg ikke bare om økte bevilgninger. Minst like viktig for Venstre er det å tydeliggjøre hvor viktig forskning er som investering i framtida, og den grunnleggende betydning forskning er for vårt næringsliv og kultur. Kunnskapsøkonomien vil gi oss flere folk over hele landet som vet å benytte naturlige forutsetninger til å dekke behov for energi, mat og opplevelser. Folk som kan bygge bedre med mindre ressursbruk. Kunnskapsøkonomien vil gi oss flere gründere og nye bedrifter og en større kake å fordele.

-Miljøkrisen har forsvunnet til fordel for finanskrisen, men jeg vil minne om at miljøkrisen fortsatt vedvarer. Verdensøkonomien vil ta seg opp igjen, det vil ikke miljøet gjøre, sier Alstadheim. Her må det handles. Venstre har satt seg ambisiøse klimamål, og vil redusere norske klimautslipp med minst 20% innen 2020. For å få dette til må vi blant annet ha en omlegging fra fossil til fornybar energibruk i alle sektorer. Dette kan gjøre fornybar energi til den neste store næringen i Norge.
-Valget i 2009 er ikke et valg mellom rødt eller blått, Jens eller Jensen. De virkelige alternativene finnes i det liberale sentrum, sier Håkon Alstadheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**