Bolig et stort bygdeproblem

Folk som må selge nybygde boliger i utkantstrøk må regne med å tape hundretusener av kroner. Dette er et problem som vi må gjøre noen med mener stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad og nestleder i Venstre Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

-Dette er et stort problem som vi må gjøre noe med, Venstres nestleder og stortingsrepresentant Trine Skei Grande. Hun har selv kjøpt leielighet i Oslo og med oppussing kan det bli ganske dyrt. Den store risikoen folk tar ved å bygge bolig i utkantene er en hemsko for alle som vil starte egen virksomhet. -Tenk en iderik ungdom i 20-årene som er i etableringsfasen familieært og i tillegg vil starte egen bedrift. De står helt uten sikkerhetsnett. Hvem tør å satse på en kostbar bolig i en slike situasjon, spør Skei Grande.

-Venstrepolitikeren etterlyser en aktiv boligpolitikk som er tilpasset både forholdene i bygder og byer. For 30 til 40 år siden spilte Husbanken en sentral rolle. Det fungerte også i forhold til unge etablerere, sier Skei Grande.

Ubalanse i kommunene

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Venstres stortingsrepresentant og toppkandidat i Nord-Trøndelag Andre N. Skjelstad slutter seg til partifellen. -Jeg mener vi må kunne prøve ut forskjellige virkemiddel. Nå må noe gjøres. Det koster cirka like mye å bygge bolig i utkant som i sentra. Men markedsverdier er helt ulike, sier Skjelstad.

Dette er også problematisk for alle som vil skape balansert utvikling internt i kommunene. -Ta for eksempel forskjellen mellom å bygge bolig i Austafjord og Rørvik. Det er lett å velge Rørvik fordi en da ikke tar samme risiko, sier Skjelstad.

Stimuler frivillighet
Begge er opptatt av å legge forholdene til rette for økonomisk boligbygging. Det er også viktig å skape bolyst. Da er infrastruktur og tjenestetilbud viktige. Ikke minst gjelder det kultur som bidrar til å skape identitet. -Folk flytter ikke tilbake til en kommune de ikke føler tilhørighet til. Derfor er det viktig å bygge identitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**