Kommentar: Sellafield må igjen på dagsorden

Venstres Gunnar Kvassheim ber om intensivert innsats for å få slutt på atomgjenvinningen ved Sellafield i et debattinnlegg i Haugesunds Avis 1. august

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les hele innlegget her:

Sellafield må igjen på dagsorden

Da Venstres stortingsgruppe i fjor besøkte det omstridte atomgjenvinningsanlegget THORP på Sellafield, ble det klart at den risikofylte driften ved anlegget vil fortsette lengre enn først forutsatt. Dette er en av grunnene til at arbeidet med å få stengt anlegget må intensiveres.

I 2005 ble det avdekket en alvorlig lekkasje av høyradioaktivt materiale fra THORP-anlegget på Sellafield. Det gikk flere måneder før lekkasjen ble oppdaget. Forholdet førte til at britiske myndigheter stengte anlegget. Man har i lang tid arbeidet med å berede grunnen for gjenåpning.

En ulykke ved THORP-anlegget kan føre til store utslipp av radioaktivitet, både til sjø og luft. Dette kan få alvorlige konsekvenser også for Norge. Gjenvinning av atombrensel er en risikofylt og dårlig løsning. Det radioaktive materialet bør lagres forsvarlig i stedet for å gjenvinnes. Også i år har det vært nye uhell på anlegget. Statens strålevern har advart mot at en mulig ulykke ved det britiske atomanlegget på Sellafield kan bli verre for Norge enn Tsjernobyl-ulykken var i 1986.

Sellafield, Thorp, Andre Skjelstad, Gunnar Kvassheim, Borghild Tenden

Foto: Steinar Haugsvær

Venstre ledet an i Bondevik II – regjeringen for å få stanset technetiumutslippene ved atomanlegget på Sellafield. Venstre satte i gang underskriftskampanje og fikk inn over 40 000 underskrifter mot utslippene. I tillegg mobiliserte regjeringen sammen med andre land. Arbeidet ble kronet med seier i 2004 da britiske myndigheter bestemte at utslippene skulle stanses. Under besøket på Sellafield fikk vi bekreftet at technetium-utslippene nå er renset. Dette er godt nytt. Det viser at det nytter å jobbe for å finne andre og bedre løsninger.

Da Venstres stortingsgruppe besøkte anlegget var det fortsatt ikke full drift ved THORP-anlegget. Vi fikk opplyst at tidspunktet for stengning ville bli utsatt til 2015 på grunn av forsinkelsene. Det er knyttet stor usikkerhet om når man vil kunne oppnå full drift ved anlegget på bakgrunn av ulike drifts- og sikkerhetsmessige problemer. Man regner med at stengningen av anlegget kan dra ut, og at det kan bli drift helt til år 2020.

Det er behov for intensivert innsats ovenfor britiske myndigheter for å få en snarlig slutt på atomgjenvinningen ved THORP-anlegget. Regjeringen med statsministeren i spissen bør benytte enhver anledning til å ta opp spørsmålet om stengningen av anlegget med representanter for den britiske regjeringen. Venstre føler en særlig forpliktelse til å følge utviklingen ved Sellafield-anlegget. Vi vil fortsette å presse på slik at regjeringen intensiverer innsatsen i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**