Noe må gjøres for studentene

-Venstre vil gå offensivt til verks og endre systemene for bygging av studentboliger, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad. I følge Namdalsavisa er det mangel på studentboliger hos studentsamskipnaden i Namsos.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Partiet vil dermed komme Studentsamskipnaden i Namsos i møte med å legge til rette for flere studentboliger. Venstre vil at det skal bygges minst 1000 nye studentboliger årlig på landsbasis for å sikre boligsituasjonen for studentene.

—I tillegg til at de statlige bevilgningene til bygging av studentboliger gjennom de siste årene faktisk har vært uttilstrekkelige, har samskipnadene møtt store hindringer i et stivbent regelverk, sier Skjelstad. Han mener at kostnadsrammen for bygging av studentboliger ikke lenger er tilstrekkelig.

—Kostnadsrammen for studentboliger er ikke lenger hensiktsmessig og bør oppheves. I stedet bør Husbanken settes inn som kvalitetssikrer i studentboligprosjekter, sier Skjelstad. Samtidig må tilskuddet til bygging av studentboliger økes til 300 000 kroner. I følge prioriteringene fra Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund i forbindelse med statsbudsjettet for 2010, har tilskuddet til bygging av studentboliger stått stille siden 2001, med unntak av i sentrale pressområder i 2005 samtidig som byggekostnadene har økt, avslutter Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**