KUNST OG KULTUR — DEMOKRATIETS LIVSTEGN

Kunst gleder og utfordrer oss
Mennesker har uttrykt seg gjennom kunst til alle tider. Gjennom toner, ord, lyd, bilder, dans, drama, form og farge gir kunsten oss opplevelse, trivsel, refleksjon og provokasjon..
Kunst er demokratiets åndedrag, – et tegn på et levende samfunn med frihet til å ytre seg, skape, kritisere, beskrive, fabulere, tro og mene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kultur og frivillig arbeid skaper samhold
Livskvalitet, trivsel, opplevelse og samhold uttrykkes gjennom kultur og frivillig arbeid. Kulturfestivaler, kunstutstillinger, konserter, teater, idrettsstevner og friluftsliv skaper gode møteplasser. Kultur er en offentlig oppgave som best løses i samarbeid med frivillige tilbud. .

Kunstnere og kulturarbeidere skaper arbeidsplasser
Mange starter sin egen bedrift. Noen vil ansette flere, andre vil sikre egen inntekt, kunstnere vil leve av det de skaper. For alle disse vil Venstre ha enklere regler for å etablere seg, bedre sosiale ordninger ved svangerskap, sykdom og inntektssvikt, næringsfradrag på skatt, og bedre pensjonsordninger for kunstnere må utredes.

Venstre vil også :
– styrke frifondet til barn- og ungdomsarbeid
– styrke bibliotekene og utvide innkjøpsordningen til nye digitale medier
– styrke flerspråklig og flerkulturelle bibliotekprosjekter
– støtte utgivelse av samiske litteratur og tisskrifter
– styrke kunst- og kulturuttrykk i offentlig rom
– gi internasjonale kulturarbeidere lettere adgang til visum
– gi belønningsordning for nyskrevet norsk dramatikk
– sikre gode arbeidsvilkår for kulturinstitusjoner i alle regioner
– styrke musèer med forskning — og formidlingskompetanse
– øke bidrag til regionale filmfond og filmsentra
I et liberalt samfunn er en større kultursektor og et kreativt Norge et mål i seg selv.

Hamsun uttalte i 1928:
“Fremskritt – hva er det? At vi kjører fortere på veiene? Nei, nei. Gjør menneskene regnskapet opp etter denne posteringsmåte, vil de komme i underballanse. Fremskritt det er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ro. Fremskrittet det er menneskets trivsel.”

Hans uttalelse er like aktuell i dag!

Berit Woie Berg
Nordland Venstre
1. Stortingskandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**