Solhjell må gripe inn

Det er helt uakseptabelt hvis den rødgrønne regjeringen vil hindre de aktive innbyggerne i Landåsbyga fra å starte Montessoriskole på et så dårlig grunnlag, sier Venstres 1.kandidat Eivind Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Vi trenger levende bygdesamfunn hvor innbyggerne er med på å skape gode oppvekstvilkår for ungene, forsetter han. Det er svært firkantet om Utdanningsdirektoratet ikke godkjenner skolen 10 dager før skolestart, når den faktisk ble godkjent i april. Brenna frykter at motivet for avslaget er splid både i Regjeringen og mellom Utdanningsdirektoratet og Regjeringen, og at Utdanningsdirektoratet nå bruker skolen i Landåsbygda som en prøvestein. I verste fall kan det altså forsinke skolen i ett år.
– Vi husker jo fra SVs landsmøte at de vedtok å avskaffe både Steiner- og Montessoriskolen på sitt landsmøte nettopp i april, sier Brenna og viser til at Sp på den andre siden i Regjeringen er svært skeptiske til de nye friskoleloven, som de frykter skal redsuere antallet grendeskoler ytterligere.

– Kunnskapsministeren må gripe inn i denne saken og omgjøre dette vedtaket. Ellers skaper han et inntrykk av en distriktsfiendtlig regjering sier Eivind Brenna. Han sier at initiativet i Landåsbyga er helt etter Oppland Venstres program om bolyst i distriktene, som nettopp er basert på initiativ og mangfold i grender og nye tun i bygdene. Venstre hilser friskolene velkommen som et supplement til den offentlige skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**