Trist for Ytre Namdal at fylkesrådet ikke tok hensyn til Venstre sine synspunkter

Styremedlem Hans Martin Storø i Nord-Trøndelag Venstre synes det er trist for Ytre Namdal at fylkesrådet ikke tok hensyn til Venstres synspunkter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Innlegg av Hans Martin Storø, fylkesstyremedlem i Nord-Trøndelag venstre og leder i Nærøy Venstre

Hans Martin Storo

Foto: Hilde Holmquist

Ser av Ytringen den 04.08.2009 og NA og TA den 05.08.2009 at Ap avviser at de har snudd i hurtigbåtsaken. Det er rett og slett trist at jeg må konstatere at Venstre ikke har nådd fram med vår innsats for å sikre en videreføring av det gode hurtigbåttilbudet Ytre Namdal har hatt i de siste årene. Etter at vi behandlet saken første gang sist høst har vi fått utsatt saken og fikk de nødvendige kriterier inn i de første anbudskravene, når den første anbudsrunden ble avbrutt ble imidlertid kjøttvekta viktigere enn hensynet til en best mulig kollektivtransport for distriktet.

Vi skal ikke ta lett på miljøargumentene i denne saken, men all erfaring tilsier at et godt kollektivtilbud er den beste miljøpolitikken. Det er også avgjørende for å gjøre kollektivtrafikken fra Namsos og sørover attraktiv, at vi har en effektiv kollektivtransport til Ytre Namdal. Her kan ikke fly og hurtigrute konkurrere, da det er tilbud som i hovedsak befolkningen i Nærøysundområdet nyter godt av. For Leka og en del lokalsamfunn i Nærøy f.eks Abelvær og Gravvik, er det lang tilførsels transport før man kan nå fly og hurtigrute. Effektiviteten for transport til studier eller skolegang på Steinkjer og Levanger er også veldig dårlig ved bruk av fly eller hurtigrute fra Ytre Namdal.

Det mest rystende i denne saken er imidlertid Stortingsrepresentant Stokkan Grande sin populisme i sitt forsøk på å ri to hester. Han henviste i debatten på Rørvik til kontakt med en av Ap sine fylkesråder og signaliserte at avtalen skulle vurderes på nytt. Deretter uttalte han til Ytringen at den framforhandlede løsningen var uakseptabel og en hån mot distriktet(dersom han er sitert riktig). Når han nå er kommandert på plass av Ap sin fylkesråd Susanne Bratli, uttaler han at dette ikke hører hjemme i valgkampen. Det er fullt forståelig at Ap ikke ønsker å drøfte en slik sak i valgkampen, slik de har håndtert saken til nå. Valgkampen bør imidlertid dreie seg om partienes politikk og kandidatenes evne til å gjennomføre politikken, og her må også Ap sine kandidater bli vurdert på linje med alle andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**