Folkemøte om RUSAVHENGIGHET

Tirsdag 18.august kl 18-20,
Bodø bystyresal (Rådhuset).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


VÅRT MÅL ER Å HJELPE HVERANDRE TIL Å KOMME ET SKRITT VIDERE I RUSPOLITIKKEN I VÅR KOMMUNE, I VÅR REGION OG NASJONALT.
Det blir innledning fra:
Laila Wilhelmsen — fylkesleder sykepleierforbundet
Carl G. Eliassen — leder Marborg
Anne Line Disen – Leder i Kirkens Bymisjon
Kurt Lyngved — Batteriet i Nord-Norge
Ola Elvestuen — nestleder Venstre
•Møteleder er Turid Høyersted-Holm.

Vi ønsker å samle rusavhengige, pårørende , fagfolk, frivillige, politikere, politi og andre til en åpen debatt for å komme et langt og nødvendig skritt videre i vår kommune.

Vi vil bekjempe rusproblematikken, ikke straffe de rusavhengige.

VI MÅ BRY OSS!

Venstre i dialogmøte med Batteriet i Nord-Norge

Venstre i dialogmøte med Batteriet i Nord-Norge

I 2002 arrangerte Bodø Venstre en høring med tittelen "Fra ord til handling", hvor blant andre Odd Einar Dørum var gjest. Salen var full, og erfaringene som kom fram var sterk kost. Det er slik at om det er 300 rusavhengige så er det minst 2100 som er berørte og som sliter. I etterkant av høringen gjennomførte vi en studiering hvor mange av de som arbeider med saken deltok. Siden har vi spilt inn våre erfaringer hver eneste gang tema har vært behandlet på politisk nivå. Vi har prøvd å dempe planiveren ved å peke på hva som faktisk må stå i planene og som alltid utelates: evaluering, penger, mål og delmål, rehabilitering, m.m. Vi har tro på å dele erfaring og kunnskap. Mye godt arbeid gjøres i Bodø, og mange bryr seg. Det får ikke bukt med rekruttering, dødsfall, uverdige liv og fortvilelse. Hvor butter det? Samarbeid, byråkrati, mangel på fagfolk, at vi ikke lytter? La oss dra sammen. Kom til bystyresalen tirsdag 18.august kl 18. Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen og leder i Marborg, Carl G. Eliassen m.fl vil innlede . Sender innbydelse til de forskjellige instanser som jobber for samme sak, og vi ber om at de rusavhengige — de som har eller har hatt skoen på — stiller. Vi skal ikke snakke partipolitikk, vi skal diskutere sak. Og vi skal "tapetsere" veggene med avisutklipp og data. Merk datoen og vær velkommen.

LAST NED INVITASJONEN I PDF

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**