Skjelstad på gårdsbesøk i Nærøy

Fredag var Venstres listetopp Andre N. Skjelstad på gårdsbesøk i Nærøy. Skjelstad som selv er melkeprodusent besøkte Ramstad-Stene samdrift. Fire gårdsbruk er samlet i driften der tre er aktivt med. Kvoten er på 400 000 kilo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Bonde og gårdbruker Terje Solbakk fikk fortalt Skjelstad om hva han mente om norsk landbrukspolitikk. Den tidligere lokalpolitikeren for Senterpartiet er så frustert over skiftende regjeringers landbrukspolitikk at han vurderer å være sofavelger i år. Han tenker spesielt på den stemoderlige behandlingen samdriftsbøndene blir utsatt for.

Solbakk fortalte at samdrifta i fjor hadde 7000 arbeidstimer. I industrien er et årsverk 1750 timer. -Vi betalte ut en lønn på 78 kroner timen, sa Solbakk. Årsaken til at Solbakk vurderer å sitte hjemme er landbrukspolitikken og byråkratenes -etter hans syn- totale mangel på forståelse og kunnskap om norsk landbruk.

Skjelstad er bekymret for rekrutteringen til bondeyrket med dagens lønnsomhet, lange arbeidsdager og lite fritid. -Vi må sikre inntektsnivået. Enkeltbruk kom ganske godt ut av årets landbruksoppgjør, mens situasjonen for samdriftene ble det motsatte, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**