Nordland — mulighetene fylke

Venstre i samarbeid med SAMFUNNSDEBATTEN inviterer til kunnskapslunsj.
Høyere utdanning i Nordland – med flere muligheter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kunnskapslunsj

Nordland er rik på naturresurser. Nordland er full av kraft og energi. Nordland er et spennende reisemål. Nordland er et variert fylke med store muligheter for forskning, utdanning, utvikling, nytenkning, innovasjon, miljøteknologi, matproduksjon, kultur og naturopplevelser.

Kunnskap er drivkraften for nyskaping og næringsutvikling, demokratiske og forutsigbare rammebetingelser, fornyelse av offentlig sektor. En god skole, et bredt utdanningstilbud og mer forskning er en forutsetning for å få det til.

Samfunnsdebatten vil
· invitere deg til dialog, spørsmål, kommentarer og refleksjoner
· invitere deg til å bli kjent med kunnskapspolitikk
· invitere deg til å bli kjent med stortingskandidater
· inviterer deg til en uforpliktende og utvidet lunsjpause med kunnskap, politikk og litt å spise.

Velkommen til Samfunnsdebatten – forum for den positive samtale.
Samfunnsdebatten er et debattforum og idéutvekslingsarena frontet av studenter og Samfunnet ved HBO.

Studenter, ansatte og alle partier er velkommen til lunsjseminar med mat, kunnskap, dialog og politikk!
Tirsdag 25. august kl. 12.00 — 15:00 på Høgskolen i Bodø A13
(rett ovenfor biblioteket/ ved infoskranken)
1. Anna Cecilie Jentoft studentleder deler sine synspunkt om studentens rolle i kunnskapssatsningen.
2. Arne O. Holm fra Arktisk Tenketank innleder om utfordringer og muligheter i Nordland og landsdelen, og nødvendigheten av kunnskapsutvikling.
3. Odd Einar Dørum stortingsrepresentant fra Venstre deler sine tanker om kunnskapssamfunnet og presenterer Venstre sin politikk om skole, utdanning og forskning.
4. Pål A. Pedersen rektor ved Høgskolen i Bodø innleder om Universitetets rolle i utviklingen av Nordland.

Stortingskandidater fra alle partier er inviterte til å holde en avslutnings appell..

Fra Venstre stiller Berit Woie Berg

fylkesbrosjyre Nordland 2009

Last ned infobrosjyre her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**