Spekulativ ukultur fra Ap-mann

Jeg mener vi må leve av noe annet enn økt materiell velstand i framtiden. Og da er kulturopplevelser noe av det jeg tror vi vil sette mest pris på. Da fortjener vi folk på Stortinget som vil satse på kultur — ikke folk som kappes om hvem som kan kutte mest i den.
Dette kunne vært mine ord, men er sitat fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen (TM) i innlegg som blant annet sto å lese i Hallingdølen 11. august. Så langt er TM og jeg enige.
Jeg undres imidlertid sterkt når den samme Micaelsen i sitt innlegg slår Venstre i hardtkorn med Frp i kulturpolitikken. Dette er å leke med fakta på en måte som jeg ikke tror er vanlig for en stortingsrepresentant som satser på gjenvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I sitt innlegg ramser TM opp en rekke viktige kulturpolitiske tiltak og prosjekter i Buskerud. Dette er prosjekter som jeg som leder av Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse (HUKIF) i Buskerud fylkeskommune, har stor glede av å samarbeide med Micaelsens partifeller om i utvalget. Jeg brenner for kultur i hele fylket og i HUKIF har vi et meget godt samarbeid — i enkelte saker sågar med Frp. Jeg minner TM om at Venstre samarbeider godt med de rødgrønne i fylkestinget. Sammen utgjør de rødgrønne og Venstre flertallet. Venstre samarbeidet også med Arbeiderpartiet i forrige periode. Min partifelle og nåværende fylkesvaraordfører, Runolv Stegane, var da medlem av kulturutvalget og ble kjent for sitt engasjement. Det du ramser opp, Micaelsen, har stått sentralt for Venstre i fylkespolitikken både i forrige og nåværende periode. I tre år på rad
fikk eksempelvis min partifelle på plass en ekstra million til museene i fylket (kalt “Stegane-millionen” av daværende leder, Ap-representanten Ivar Reinton!). Det er derfor vanskelig å forstå TM sine beveggrunner for å så tvil om Venstre som kulturparti. Dette minner om populisme Micaelsen, og det virker som du er utstyrt med frekkhetens nådegave. Jeg tror kulturlivet i Buskerud er best tjent med at vi fortsetter det gode samarbeidet og ikke velger lettbente uttrykksmåter som kan gi feil etterlatt inntrykk av andre partiers politikk. For dem som er interessert i Venstres kulturpolitikk vil jeg blant annet vise til Venstres tiltakspakke for kultur og næring i 10 konkrete punkter som ble presentert tidligere denne måneden.
Avslutningsvis vil jeg minne om at uansett valgresultat, vil jeg lede Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i minst to år til og samarbeide med TMs partifeller og med stortingsrepresentantene fra Buskerud. Vi er derfor best tjent med ryddige forhold — også i valgkampen.

Helge Stiksrud
Leder for Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune
Stortingskandidat for Venstre i Buskerud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**