Valgkampåpning i Nord-Rogaland

Torsdag 13. august åpner Venstre valgkampen i Nord-Rogaland. Våre tre øverste kandidater møter pressen til en orientering om viktige saker for Venstre og for regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Velferdsreform

Venstres tre hovedsatsingsområder denne valgkampen er miljø, kunnskap og velferd. Alle disse er svært relevante for vår del av fylket, og mange av Venstres programpunkter vil ha stor effekt for både borgere og kommuner i Haugesundsregionen.

Vår førstekandidate, Gunnar Kvassheim har gjennom de fire siste åra gjort en flott innsats for hele fylket, Nord-Rogaland inkludert. Gjennom et tett samarbeid med lokallagene har han løftet fram viktige saker som har hatt betydning både for regionen, men også nasjonalt.

Han har blant annet vært en ivrig pådriver for støtte til det såkalte MET-senteret på Karmøy, han har vært utrettelig i arbeidet for rensing av gasskraftverket på Kårstø og han har tatt opp saker som finansieringen av Haugesund Teater, behovet for nytt fengsel i regionen og tildeling av konsesjoner for nærradio.

I tillegg har han etter initiativ fra bl.a. Haugesund Venstre fremmet ulike forslag om åpenhet i kontrollutvalg, miljørapportering i kommunene med mere.

Sammen med Helge Solum Larsen fra Stavanger, og May Britt Vihovde fra Haugesund vil han legge fram noen av de sakene som Venstre vil prioritere i den kommende fireårs perioden. Rogaland Venstre har som målsetning å få Kvassheim gjenvalgt til Stortinget og vil også sloss for å få inn Helge Solum Larsen fra Rogaland.

May Britt Vihovde vil da kunne fortsette som første vararepresentant til Stortinget, et verv hun har hatt de siste fire årene, men da som representant for Hordaland. Et godt valgresultat i nordfylket vil være av avgjørende betydning for at Venstre skal nå sine mål ved dette valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**