Valgkampen er i gang

Venstre hadde sin valgkampåpning i Nord-Rogaland torsdag 13. august der listetoppene stilte opp for presse og media. Venstre benyttet anledningen til å presentere de viktigste sakene for Venstre i nordfylket ved dette stortingsvalget. Bedre kollektivtransport og økt satsing på lokal forskning var blant sakene som ble presentert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Listetopper

Gunnar Kvassheim, May Britt Vihovde og Helge Solum Larsen la fram en oversikt over Rogaland Venstres hovedmål i Nord-Rogaland i de kommende fire årene. Miljø, kunnskap og velferd er stikkord for Venstres satsing.

Gunnar Kvassheim pekte på regionens fortrinn i forhold til å utvikle nye rene energiløsninger og lovet at Venstre ville holde trykket oppe i forhold til en offensiv utvikling av energiproduksjon til havs. Venstre ønsker at det skal etablere et testsenter for marin energiproduksjon på Karmøy og vil ha grønne sertifikater for å få til en langt mer offensiv satsing på utvikling av nye energikilder.

Kvassheim viste også til at Venstre ønsker fangst av CO2 fra hele Kårstøanlegget, og at det er viktig at infrastrukturen som bygges opp også har kapasitet til å ta i mot klimagass fra andre kilder. Dette kan være utslagsgivende for å få på plass ny industri i regionen.

Helge Solum Larsen viste til Venstres forslag om å utvide belønningsordningen for kollektivtransport og understreket at det er svært viktig at også Haugesundsregionen tilgodesees med midler i denne sammenhengen. uten et godt fungerende kollektivtilbud vil det være vanskelig å både utvikle regionen videre samtidig som man ivaretar forpliktelsene til reduskjon av klimagassutslipp.

Også kunnskap, forskning og høyere utdanning var blant sakene som ble presentert. Venstre ønsker å stryke Polytec som uavhengig forskningsinstitujon og Høgskolen Stord/Haugesund som regionens viktigste leverandør av høyere utdanning. Venstre ønsker å øke basisbevilgningene til disse institusjonene som vil spille en avgjørende rolle i utviklingen av nye arbeidsplasser i regionen.

May Britt Vihovde pekte på behovet for et styrket velferdstilbud i kommunene. Hun mente at Venstres velferdsreform, som vil flytte flere oppgaver og mer ressurser til kommunene er viktig, blant annet for å få et godt tilbud til rusmisbrukere. Venstre ønsker flere avrusingsplasser og et tilbud om behandling innen 24 timer etter avrusing for misbrukere som ønsker å slutte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**