Kommunevalget 2011

Her finner du informasjon om Sola Venstre sitt arbeid frem mot kommunevalget 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi har fire arbeidsgrupper som arbeider med Venstres fokusområder.
Miljø, leder Lars Sommer Knudsen
Sosial omsorg, leder Kari Vevatne
Kunnskap, leder Anja Berggård Endresen
Næring, leder Einar Bjelland

Ta kontakt med Sola Venstre dersom du ønsker å delta i en eller flere av arbeidsgruppene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**