Venstre ønsker bedre kollektivtransport

Skal vår region utvikle seg videre er vi avhengig av en langt bedre kollektivtransport enn det vi har i dag. Det var et av budskapene da Venstre åpnet valgkampen i Nord-Rogaland i går.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Helge Solum Larsen fra Stavanger er kjent for sitt engasjement for bedre kollektivtrafikk på Nord-Jæren. Engasjementet stopper ikke der. Nå ønsker Venstre at belønningsordningen for kollektivtrafikk skal økes kraftig og utvides til også å gjelde Haugesundsregionen.

May-Britt Vihovde

May Britt Vihovde pekte på at et kollektivtilbud med flere avganger, god regularitet og fornuftige rutetraseer vil ha stor betydning i en region der det er en stor andel reiser mellom kommunene knyttet til arbeid, handel og rekreasjon. Dette vil i framtida legge større press på veinettet om all denne trafikken skal komme som privatbilisme.

Derfor er det både et viktig miljø- og klimatiltak og et nødvendig tiltak med tanke på framkommelighet og trafikksikkerhet å utvikle kollektivtrafikken i regionen. Ved å øke og utvide belønningsordningen for kollektivtrafikk vil kommunene i regionen få støtte til arbeidet med å bedre kollektivtilbudet. Slik støtte har hatt svært god effekt i de kommuner/regioner som alt har nytt godt av ordningen.

Nå er, etter Venstres mening, turen også kommet til Nord-Rogaland,

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**