Folkemøte om Seniorpolitikk

Bodø Senior Høyre og Bodø Venstre inviterer til Folkemøte om Seniorpolitikk tirsdag 25.august kl 18.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Folkemøte om Seniorpolitikk

LAST NED INVITASJON I PDF.

Våre liv som gamle.
Det er tittelen på en fyldig brosjyre utgitt av Bodø Kommune som et resultat av et transnasjonalt prosjekt i 2004-06. Hensikten med samarbeidet var å løfte eldreomsorgen og å gi eldrepolitikk nytt og oppdatert innhold. I forordet leser vi;
"Metoden som har vært anvendt i prosjektet, innbyggerdialogen, har vært en ny
Erfaring for oss. Hvordan vil Bodø Kommunes eldre ha det?
I februar 1990 arrangerte Bodø Venstre en høring i bystyresalen med tittelen "Vi trenger en eldre-ideologi". Nesten hundre kom og dialogen mellom eldre, pårørende, ansatte og noen få politikere var både god og givende. Vi skrev utfyllende referat til bystyrets gruppeledere og andre.

Nå vil Venstre og Høyre ha en ny høring i samme sal ettersom det er bred enighet om at dialog er viktig. Vi vil dele erfaring og kunnskap.
For Høyre stiller;
Leder i Bodø Senior Høyre, Alfred Nilsen-Nygaard
Lillian Eck Hansen. leder i Eldrerådet,
For Venstre stiller;
Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum
stortingskandidat Berit Woie Berg.
Representanter fra både Mørkvedmarka og Volden Sykehjem blir å høre, og fra salen regner vi med innspill, tanker og gode råd.

I vår fikk kommunen to tilsynsrapporter fra Helsetilsynet som skremte. Og rapportene fra landet sett under ett var drøy kost med påpekning av ulovlig drift hvor beboerne var utsatt for underernæring, overmedisinering, manglende journalføring og tilsynslegeavtaler. I "Våre liv som gamle" er Mørkvedmarka Sykehjem brukt som modell for det som er godt og bra, og på Volden Sykehjem trives både beboere og ansatte. Det vil si at vår kommune har et godt grunnlag for å trygge alderdommen for alle og for å fjerne frykten mange har.

Hvordan skal vi få det til?
– Trenger vi flere planer når vi har modeller?
– Vi har fått til svar at alle som trenger sykehjemsplass får det, og spørsmålet er hvem som avgjør hvem som trenger plass?
– Hva må til for at flere vil arbeide for om med de eldste?
– Hva trenger de gamle flest av tilrettelegging for at hverdagen skal være best mulig?

Vi har tro på en nyttig dialog, temaet berører de aller fleste og alle er velkomne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**