Berit på Benken

Til høstens stortingsvalg skal vi velge inn kandidater fra Nordland som vi mener er best egnet til å ivareta vår vakre landsdel på Stortinget. Av de 7 partiene som i dag er representert på Stortinget stiller 5 med menn på topp. Høyre og Frp har for sikkerhets skyld to og tre menn på de øverste plassene. Kun Venstre og Senterpartiet stiller med en kvinne på topp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Stortinget

Nå er det selvsagt ikke noe galt med menn, men det er betenkelig at Nordlandsbenken nesten bare blir bestående av menn. Nordlandsbenken vil da ikke bli representativ for befolkningen, som også her i Nordland består av halvparten av hvert kjønn.

Vi vil derfor oppfordre til å stemme Berit Woie Berg inn på Stortinget. Ikke bare fordi hun er kvinne, men også fordi hun er en meget dyktig, engasjert og erfaren politiker
.

Berit Woie Berg

Berit Woie Berg er født i Glomfjord, men bor nå i Steigen. Hun var ordfører i Steigen i perioden 2003-2007. Med sin lokalpolitiske erfaring ble hun hentet inn i det såkalte «Sørheimutvalget», som utredet inntektssystemet for kommunene. Hun er medlem av kommunenes etikkutvalg og hun bygde opp og ledet Kvinneuniversitetet i Nord i 13 år.

Av satsingsområdene for å utvikle Nordland i fremtiden, står utdanning som et av de viktigste. Men hun vil også jobbe for bedre velferdstjenester i kommunene og for at veisatsingen i Nordland styrkes. Vi har tro på at Berit vil gjøre en god jobb for Nordland.

Med Berit på nordlandsbenken vil en grå dominans få et befriende innslag av grønt. Det trenger vi!
Mari Ann Bjørkli, Meløy
Bjørg Jenssen, Bodø
Kirsti Mentzoni, Gildeskål

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**