4 millioner? 40 millioner skulle vært svaret!

– Jeg reagerer sterkt på at regjeringa bare kommer med 4 millioner kroner til utstyr på Universitetskampusen i Grimstad. Hadde det vært statlig bygging i regi av Statsbygg i stedet for konstruktivt samarbeid med private, ville denne regjeringa kommet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


med hele summen, 40 millioner, sier Øystein Haga.
Se mer på www.agderposten.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**