Bybane, et sterkere universitet og bedre velferd viktige saker for Venstre

Valgkampen er nå i gang også i sørfylket. På et pressemøte i formiddag la Venstres toppkandidater fram de viktigste sakene for Venstre ved dette valget. Statlig medansvar for en bybane på skinner, mer midler til Universitetet i Stavanger og et bedre tilbud til rusmisbrukere var blant sakene Gunnar Kvassheim, Helge Solum Larsen og Tove Frantzen presenterte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Helge Solum Larsen

Venstres tre hovedsatsingsområder ved dette valget er miljø, kunnskap og velferd. Dette gjelder også i Rogaland. Klimaproblemene må også løses med lokale og regionale tiltak. En omlegging til økt kollektivtransport er nødvendig både i et klimaperspektiv og for at Nord-Jæren skal kunne møte framtidas transportutfordringer.

For Venstre er det opplagt at dette ikke bare er en lokal oppgave. Venstre er tydelige på at bybanen må gå på skinner og at staten må være med til å bidra til realiseringen av bybanen. En skinnegående bybane er viktig for hele Nord-Jæren, og vil, sammen med en framtidig forlengelse av dobbeltsporet være med på å løse regionens transportutfordringer.

Gunnar Kvassheim

Gunnar Kvassheim

Klimaproblemene må møtes offensivt, og det er viktig at vi også ser mulighetene som ligger i dette. Venstre ønsker at Rogaland skal bli et grønt kraftsenter. Skal vi få det til må vi satse tungt på kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. Derfor tar Venstre til orde for en økning i basisbevilgningene til universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.

Samtidig mener Venstre at underfinansieringen av Universitetet i Stavanger (UiS) må rettets opp. Det er nødvendig for å kunne etablere et godt miljø for forskning og utvikling på rene energiformer og for å kunne realisere ideer som gir minst 10 000 nye arbeidsplasser innen en ny ren energinæring.

Tove Frantzen

Tove Frantzen

Venstre tar til orde for en velferdsreform der flere oppgaver og mer ressurser overføres fra staten til kommunene. Dette vil kunne gi sterkere kommuner som kan gi bedre velferdstilbud. Det er viktig at disse tilbudene legges så nær brukeren som mulig, og at det er sammenheng i de tilbudene som gis.

Et av de områdene som etter Venstres mening trenger særlig oppmerksomhet er rusomsorgen. Vi må få bygget ut tilstrekkelig avrusingstilbud til dem som ønsker å bryte ut av sitt misbruk. Vi må også ha behandlingsplasser klare slik at vi kan tilby behandling innen 24 timer etter avrusing.

Mer om saker som ble presentert på valgkampåpningen finner du her >>.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**