Yrkesfaglig studieretning

Frafallet i skolen er størst blant de yrkesfaglige studieretningene. En viktig årsak er at teoritrøtte elever som søker praktisk utdanning, møter en teoritung og lite elevtilpasset opplæring i mange yrkesfaglige studieretninger, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre vil derfor gjøre yrkesopplæringen mer fleksibel. Mange trenger andre modeller for sin utdanning enn 2 år i skole og 2 år i bedrift. Denne typen løsninger må utarbeides i samarbeid med nærings- og arbeidsliv.

Derfor vil Venstre:
Halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger
Gi mulighet for mindre teori og mer praksis i yrkesfagene det første året.
Innføre entrepenørskap og styrke samarbeidet med næringslivet
Videreutvikle lærerkandidatordningen for å sikre at flest mulig går ut av videregående opplæring med dokumentasjon på sin kompetanse.
At lærlingetilskuddene økes, og at opplæringskontorene i små fag får offentlig grunnfinansiering

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**