Åpent gruppemøte 18. august

Alle medlemmer er velkomne til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe, tirsdag den 14. august mellom 18.30 og 20.00. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til: Alle medlemmer i Nordre Aker Venstre
Kopi: Oslo Venstre

ÅPENT GRUPPEMØTE TIRSDAG 18. AUGUST

I tråd med møteplan innkalles det med dette til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe:

Tirsdag den 18. august 2009 kl. 1830-2000. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

Forslag til saksliste:

Sak 26/09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 27//09 Datoplan for høsten

Sak 28/09 Komitemøtene i uke 35

Sak 29/09 Orienteringssaker

Nordre Aker Venstre

Oslo Venstre

Bystyregruppen

Stortingsgruppen

Sak 30/09 Eventuelt

Sakslisten til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider: Møteoversikt

Oslo, den 11.august 2009

Med vennlig hilsen
Venstres bydelsutvalgsgruppe i Nordre Aker

Per E. Braseth-Ellingsen /s/
Gruppeleder
Tlf: 90 73 02 62
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**