Klar for bybane på skinner

Mandag ble det kjent at konseptvalgutredningen anbefaler skinnegående bybane, slik Venstre lenge har arbeidet for. Tirsdag tok Helge Solum Larsen bybanen i Bergen i nærmere øyesyn. – Nå handler det om å etablere en politisk operativ ledelse som sikrer gjennomføring av bybane på Nord-Jæren, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen bybane skinner

Foto: Tore B. Kallevig

Venstres nestleder i kommunalstyret for byutvikling, Helge Solum Larsen besøkte Bergen sammen med kommunalstyrets arbeidsutvalg og ledelsen i kultur- og byutviklingsadministrasjonen.

Byggingen av bybanen i Bergen er i full gang. Strekningen fra Bergen sentrum til Nesttun er i ferd med å ta form. -Bergen har kommet så langt fordi ansvaret for gjennomføring klart og tydelig lå hos bergenspolitikerne. Etter å ha arbeidet med planene for bybane i mange år ser jeg at denne typen infrastrukturtiltak ikke bare kan overlates til fylkekommunene, slik den rødgrønne regjeringen har lagt opp til, sier Solum Larsen.
Bergen hadde ansvaret selv for kollektivtransporten da de avgjørende beslutningene om gjennomføring ble tatt, dette ansvaret har den sittende regjeringen siden fratatt byen. Byutviklingspolitkere i Bergen klargjorde i møtet med sine kolleger fra Stavanger at det var samlet motstand mot denne beslutningen.

Helge Solum Larsen sikret enighet om å prioritere bybanen først da Stavanger kommune ga uttalelse til Nasjonal transportplan. Stavanger kommune ba også staten om å avsette direkte statlige midler til bygging. Venstre fulgte dette opp, med tilstrekkelige midler, i Stortingets behandling av NTP, men de rødgrønne partiene stemte forslagene ned. -Dette forundrer meg mer enn mye annet. Jeg trodde vi i de minste kunne stole på alle stortingsrepresentantene fra Rogaland. Det viste seg ikke å stemme, sier Solum Larsen. Han er helt klar på at statlig medvirkning er forutsetningen for å få bybaneprosjektet på plass.

Konseptvalgutredningen viste at en bybane på skinner er best. Han forutsetter at Busway planene dermed er lagt døde. Det vil være i tråd med det Venstre hele tiden har lagt til grunn. -All kunnskap tydet på at et slikt konsept ville være best ut fra pålitelighet og kapasitet. Det er kjekt å endelig ha fått de fagfolkenenes konklusjon og vite at Venstre hadde rett.
-Nå når fagfolkenes konklusjon er klar må vi få på plass en operativ politisk ledelse som vil gjennomføre bybaneplanene, sier Solum Larsen. Han ser for seg at særlig de berørte kommunene på Nord-Jæren må ta et lederansvar. -Venstre er i alle fall klare til å gjøre sitt for å få dette viktigste transporttiltaket i vår region på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**