Odd Einar Dørum til Hedemarken!

Odd Einar Dørum deltar på Stangedagene, blant annet i en skoledebatt kl. 18 fredag 21.08. Før det rekker han innom både Hamar og Løten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Odd Einar har viet fredag 21. august til deltakelse i Venstres valgkamp på Hedemarken. Klokken 13.45 vil han sammen med blant andre Rune Glomseth fra Politihøgskolen debattere aktuelle saker i valgkampen, og ikke minst vil debatten om politiet sannsynligvis stå sentralt. Tiden frem til klokken 15 er satt av til dette møtet, som foregår i “Salongen” på Rådhuset i Hamar.

Det er blant annet kjent at opptaket ved Politihøgskolen er økt til 552 studenter, men Odd Einar har fremholdt både i aviser og på liberal.no at det må et enda sterkere krafttak til for både å møte utfordringene politiet står ovenfor, og målsettingen om to politifolk pr. 1000 innbyggere. Et studentkull på 700 årlig er Dørum sitt anslag over hva som er nødvendig.

Hamar Venstre oppfordrer medlemmer og andre interesserte til å ta turen til Rådhuset førstkommende fredag, dersom man har anledning til dette på tidlig ettermiddagstid!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**