Ringerike Venstre inviterer til

Næringspolitisk møte i Fengselet (midt i Hønefoss) tirsdag 25 august kl. 19.00.
Vi kan ikke leve av å klippe håret til hverandre i fremtiden.
Hva skal Ringerike leve av i fremtiden?
Hvordan stimulere for gründere og innovative bedrifter?
HIBU flyttes til Drammen?
Dårlig samarbeid mellom næringslivet og politikere og kommunen?
Arbeidsplasser blir borte! Norske Skog legges ned?
Bedrifter nedlegges!
Hva skal vi satse på?
Pressemelding ligger på neste side, følg linken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ringerike Venstre inviterer til næringspolitisk debattmøte Vi møtes, midt i byen, på Fengselet,
tirsdag 25. august kl. 19.00
Møt Buskerud Venstres førstekandidater,
Ulla Nordgarden og Helge Stiksrud.
Musikalske innslag ved Monica Sik Holm

Hjertelig velkommen til lokalengasjerende aften hvor vi sammen skal tenke positive tanker for
Ringerikes beste i fremtiden.
Det er stor takhøyde og vi gleder oss til å høre dine meningsytringer om vår felles fremtid.

PRESSEMELDING:

Ringerike Venstre ser ikke lyst på fremtiden for lokalsamfunnet vårt.

Små og store bedrifter på Ringerike har i de senere år blitt nedbemannet eller blitt helt lagt ned. Dette er en skremmende utvikling, selv om dette ikke er spesielt for vårt distrikt.
De store hjørnesteinsbedriftene både i egen kommune og i de omkringliggende nabokommuner har vært nødt til å si opp mennesker som igjennom mange år har hatt deres virke, i bedrifter som alle har trodd har vært en trygg og solid arbeidsplass.

HIBU, Høgskolen i Buskerud, har også fått en del indikasjoner på at denne institusjonen også trues av nedleggelse eller flytting til den sørlige del av fylket vårt.

Lokale små og mellomstore bedrifter har også vært utsatt for konkurser og nedbemanninger, noe som også har ført til større ledighetstall i NAV-systemet.

Hvor er samarbeidet mellom politikere og bedrifter?
Er vi dyktige nok til å forutse det som vil skje lokalt i Ringerike og omegn?

Hvor er Ringerike Næringsforum, bør de tenke litt mer på fremtiden for næringsutvikling og begynne deres lobbyvirksomhet rettet mot politikere både kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt. Det er ikke nok å rette all fokus mot vegutbygging og ny E-16.

Hva med øvrig samferdsel? Bergensbanen og forkortelse?
Kan det tenkes at vi som ligger så nært Gardermoen kan få en direkte kommunikasjon mot hovedflyplassen, i stedet for en direktelinje til hovedstaden?

Hvor er de langsiktige strategier for utvikling av Ringerike?

Hva med gründervirksomhet og innovative bedrifter som ligger i startgropa for nyetablering.
Kan vi i vår kommune legge forholdene til rette slik at det kan vær stas og etablere seg her i vårt lokalmiljø?

Møt opp i Fengselet, midt i byen, tirsdag 25. august kl. 19.00 og delta i debatten om langsiktighet for utvikling av Ringerike.
Ringerike Venstre står som arrangør av dette næringspolitiske møtet, hvor man også har anledning til å "grille" Buskerud Venstres førstekandidater, Ulla Nordgarden og Helge Stiksrud.
Kom med dine innspill om positiv utvikling av vårt eget lokalsamfunn.
Det er lav takhøyde og Ringerike Venstre er lydhøre for alle innspill, både negative og positive.

På vegne av Ringerike Venstre
Roar Olsen
Sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**