Seier for elevenes personvern!

Sandnes kommune har snudd i saken om å overvåke elever i skoletiden, kommunen har nå sluttet med overvåking døgnet rundt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Alexander Sjursæther i Unge Venstre var den første som engasjerte seg i saken mot kommunen. Allerede i april prøvde han å komme i dialog med kommunen om saken, men møtte kun det han beskriver som tomme svar fra kommunens side.

Alexander Sjursæther

Foto: Sven Runestad

– De ville ikke svare på konkrete spørsmål om overvåkingen når jeg konfronterte dem med det jeg visste, sier Alexander Sjursæther.

Sjursæther fikk i sommer med seg Elevorganisasjonen, som også gikk til kamp mot overvåkingen, og alle de politiske ungdomspartiene. De lagde en felles uttalelse mot overvåkingen, den kan leses her.

– I går fikk jeg svar fra kommunen, de har bestemt seg å følge vår og Datatilsynets anbefaling og har sluttet med overvåking mens elevene er tilstede innen skolestart i år.

Også Sandnes Venstre er engasjerte i saken, og vil nå følge opp hele saken politisk.
– Vi vil i kultur og oppvekst be ordføreren om en redegjørelse for alt som er skjedd i denne saken, og hva kommunen egentlig tenkte på da de begynte med døgnovervåking uten politisk godkjennelse, sier Tove Frantzen, gruppeleder for Venstre.

Alexander vil takke Elevorganisasjonen og de andre ungdomspartiene for hjelpen i saken, han tror ikke at vi ville vunnet denne saken uten engasjement fra en samlet ungdomsbevegelse.

Kommentarer eller ytterligere informasjon om saken:
Alexander Sjursæther, tlf. 98838286

Mer kan leses i Sandnespostens torsdagsutgave!

Her er eposten fra Sandnes kommune:
Til: Alexander Sjursæther

Vedrørende kameraovervåkning på skoler i skoletiden

Viser til e-post fra Dem av 7. april og 8. juli i år vedrørende problemstillinger knyttet til kameraovervåkning på skoler i skoletiden. Ordføreren har bedt rådmannen svare på Deres henvendelse.

Når det gjelder spørsmål om lovligheten av kameraovervåkning på skoler i skoletiden, må dette vurderes opp mot personopplysningsloven § 38 som oppstiller et krav om at det skal foreligge et særskilt behov for overvåkningen.

Videre fremgår det av personopplysningsloven § 8 bokstav f) at det må foretas en interesseavveining mellom på den ene side personvernhensynet til de personer som blir overvåket, opp mot den behandlingsansvarliges behov for overvåkning.

Lovligheten av kameraovervåkning beror således ikke på konkrete vilkår som må være oppfylt, men på en helhetlig skjønnsmessig interesseavveining for og mot at overvåking skal forekomme.

Når det gjelder denne skjønnsmessige vurderingen som skal foretas, har Datatilsynet kommet med en tolkningsuttalelse ift. i hvilke tilfelle tilsynet vurderer at det er grunnlag for å ha kameraovervåkning på skoler.

Datatilsynet tolker lovens uttrykk "særskilt behov" slik at tilsynet mener at kameraovervåkning i utgangspunktet kun kan tillates utenfor skoletiden. Tilsynet påpeker imidlertid at ettersom vilkårene for fjernsynsovervåkning beror på en skjønnsmessig vurdering, kan de faktiske forhold også ligge slik an at kameraovervåkning også kan være lovlig i undervisningstiden.

Kommunen mener som Datatilsynet at kameraovervåkning kan være lovlig også i skoletiden, utfra den skjønnsmessige interesseavveining som loven oppstiller.

Kommunen velger likevel å følge datatilsynets utgangspunkt ved tolkning av loven, og har derfor etter en ny skjønnsmessig vurdering kommet til at kameraovervåkning på skoler ikke skal skje i skoletiden fra skolestart nå i høst. Sandnes kommune vil med andre ord endre sine rutiner slik at det fra skolestart i år ikke skal være kameraovervåkning i skoletiden. Denne endringen skal for øvrig alt ha trådd i kraft i forkant av skolestart i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**