Stortingsvalgprogram 2009-2013

Venstre har gjennomført ein lang og open prosess i sitt arbeid med programmet til Stortingsvalet. Det er kome inn nærare 2000 innspel, og programmet vart vedteke på Venstre sitt landsmøte i Stavanger 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Du finn meir om programmet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**