Det handler ikke om Jens eller Jensen

Valgkampen er over oss, og tv-kanalene satser tungt på partilederdebatter, utspørringer og ikke minst duell mellom lederne av de to største partiene. For de av velgerne som verken ønsker Jens eller Jensen som statsminister, kan det virke som stemmeseddelen kan kastes i papirsøpla først som sist.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kerstin Leistad

I fjor kunne vi følge den amerikanske valgkampen tett. I USA velger man president, og har bare to kandidater å velge mellom. Her i Norge er det annerledes, og det er viktig at dette ikke blir glemt i duelleringen mellom Jens og Jensen. Vi velger kandidater til Stortinget, ikke statsminister. Når du gir din stemme i et stortingsvalg, viser du hvilken politisk retning du ønsker at landet skal styres etter. Det er derfor viktig at du stemmer på det partiet som har en politikk som du kan støtte.

Det er nå du har sjansen til å påvirke hvordan landet vårt skal være for oss som bor her, og hvordan vi skal samarbeide med andre land. Hvem som skal regjere er selvfølgelig viktig, men det er i Stortinget lover og regler blir stemt over og vedtatt. Fordelingen av makt i Stortinget har stor betydning for de beslutningene som tas, som igjen påvirker din og min hverdag.

Dersom du er en av oss som ønsker en velferdsstat basert på bærekraftig verdiskapning og kunnskap, er det Venstre som er det naturlige valget. Stem Venstre dersom du mener at et flerkulturelt Norge er en styrke for landet, og ikke bare en utgiftspost. Stem Venstre om du er enig i at det ikke lenger er viktig å gi mer til alle, men heller fordele mer til de som trenger det mest.

En stemme mer til Venstre, vil bidra til at mer av Venstres politikk gjennomføres, uavhengig av hvem som måtte bli statsminister etter valget.

Venstre vil:
– Gjøre lærerutdanningen femårig
– Innføre et kompetanseår for lærere for å sikre faglig påfyll og videreutdanning
– Styrke forskningen og heve kvaliteten i høyere utdanning
– Opprette flere studieplasser ved NTNU og HiST
– Styrke nyskapning og gründervirksomhet
– At toget fra Trondheim til Oslo skal bruke under 4 timer innen 2020
– Realisere miljøpakken i Trondheim for å sikre et bedre kollektivtilbud
– Sikre sårbar og spesiell natur, blant annet gjennom fortsatt vern av Gaula
– At flere leger og sykepleiere ansettes på sykehjem
– Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige
– Fjerne arveavgiften og skattlegge forbruk og forurensning fremfor arbeid

Venstre mener at vi må omstille oss fra bruk av fossil energi, til å bli et miljøpolitisk foregangsland. Vi mener at dette er mulig, ved å gjennomføre en grønn skatteveksling. Dette vil innebære at bruk av fossil energi må skattes hardere, og miljøvennlige alternativer må skattes mindre. Effekten av dette vil være en vridning til mer miljøvennlige alternativer på flere områder.

Venstre vil styrke velferdsstaten gjennom færre og større kommuner. Dette vil gi større fagmiljøer blant annet når det gjelder helse, omsorg og miljøforvaltning. Å ta vare på de eldre i samfunnet handler ikke bare om antall sykehjemsplasser, men hvordan vi best kan stå rustet til å ivareta den enkeltes behov de siste årene av livet.

La ikke medias analyser om rot og kaos både på borgerlig og rødgrønn side bli avgjørende for DITT valg. Bruk stemmeretten, og bruk den fornuftig. Godt valg!

Kerstin Leistad
Malvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**