Fjern arbeidsgiveravgiften for lærlinger

Arbeiderpartiets Atle Olav Sognli skriver i Avisa Sør-Trøndelag 19. august at Arbeiderpartiet ønsker å lovefeste retten til lærlingeplass. Sognlis intensjon er god, men hvor skal han finne arbeidsgivere til disse lærlingene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Guri Melby

Foto: Cathrine D. Hagen

Jeg mener Sognli starter i feil ende når han ønsker å lovefeste retten til lærlingeplass. Det viktigste er å stimulere arbeidsgiverne til å ta inne flere lærlinger, og der svikter Arbeiderpartiet. De har gang etter gang avvist Venstres forslag om å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Dette tiltaket er helt avgjørende for å få flere lærlingeplasser. Med Venstres politikk får lærlingen viktig arbeidserfaring, bedriften får inn ny kunnskap og nye ideer og Norge får utdannet dyktige fagarbeidere som landet trenger.

Vi vet at mange elever faller fra i løpet av videregående opplæring, særlig på yrkesfag. En av årsakene til det er nettopp mangel på lærlingeplasser. Teoritrøtt ungdom må få muligheten til å prøve seg i jobb i stedet for å bli tilbudt enda flere år på skolebenken. Ingen kan pålegge bedrifter å ta inn lærlinger, men ved å gjøre ordningen mer attraktiv, så håper jeg at både kommuner og bedrifter ønsker seg den gleden og muligheten det kan være å ha en lærling!

Guri Melby
Stortingskandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**