Ja til Namdalen kommune

Venstre vil ha sterkere og mer slagkraftige enheter. Partiet bifaller derfor tanken om Namdalen kommune. -Venstre tar opp saken i valgkampen og skyver den ikke inn under teppet slik Senterpartiet gjør, sier Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre tror sammenslåing av kommunene tvinger seg fra, enten man vil eller ikke. Skjelstad vil ta Namdalingene med på råd før han lanserer forslaget om at hele Namdalen skal slås sammen til en kommune.

Verktøyet fylket trenger

Trond Prytz

Foto: Øystein Mørkved

Trond Prytz, Venstres gruppeleder i fylkestinget, har stor sans for tanken. -Det vil gi store fordeler. Jeg tror ellers vi blir for små, ikke minst i et nordtrøndersk perspektiv. Jeg tror dette er verktøyet vi trenger for å skape en positiv utvikling i Nord-Trøndelag, sier Prytz. Når Venstre tar til orde for større enheter, tar vi samtidig til rode for sterkere lokaldemokrati. Dette vil flytte makt fra staten nedover i systemet, sier Prytz.

-Sannheten er at vi er rådmannstyrt, sier Andre N. Skjelstad. Han varsler betydelig færre rådmenn og rådhus den dagen Venstre kan få en hånd om rattet og kan ta grep. Men skal statlig makt flyttes nedover i systemet, må kommunene settes i stand til å løse nye og større oppgaver.

Tiltrekke seg fagfolk

Nils Jørgen Jørgensen

Foto: Martin Hågensen

Det vil koste penger, men trenger ikke koste mer enn dagens overføringer til kommune-Norge. Å gjøre seg attraktive i forhold til å tiltrekke ungdom med fagkompetanse til jobber ute i distriktene ligger også i dette. Venstre vil slå sammen fagmiljø som dermed blir både større og mer kompetente.

-I Namsos er vi allerede inne i et samarbeid med tre andre kommuner, sier Venstres varaordfører i Namsos Nils Jørgensen. Namsos må finne seg i å ta storebrorrollen i samkommunen, men flytter ut tjenester. Det har for eksempel være svært vellykket å flytte landbrukskompetanse til Overhalla. -Vi ser også at samarbeidet innenfor barnevernet er vellykket, sier Jørgensen.

Makt til de folkevalgte

Oystein Morkved

Foto: Vidar Grundetjern

Men større enheter til tross folk skal fortsatt bo og leve der de gjør i dag. De skal gå på samme skole og ha tilhørighet til den samme eldreinstitusjonen. -Vi vil fortsatte være med og velge de som skal styre bygda, men enheten må være så stor at den kan ta oppgaver på egen kjøl, sier politisk nestleder i Nord-Trøndelag Venstre Øystein Mørkved.

Venstre vil gå inn i departementenes proteføljer og se hva kommunene kan overta. Sånt er ikke bestemt enda, men det kan godt tenkes at de regionale rovviltsnemndene skal avvikles. Kommunene må ha større makt og innflytelse enn de har i dag, sier Mørkved.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**