Møteplan 2. halvår 2009

Balestrand Venstre sin møteplan finn du her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


MØTEPLAN 2. HALVÅR 2009
Folkevalde møte/Medlemsmøte BV/Gruppemøte (kommunestyregruppa)

Møteplan i PDF-format finn du her

20.08 – torsdag MEDLEMSMØTE BV 18.30
24.08 – måndag Utvala 12.30 Folkevald arb.dag 09.00 – 12.00
25.08 – tysdag Adm.utval 09.00
25.08 – Planutval e. adm.utv.
25.08 – Formannskap e. adm.utv./pu

07.09 – måndag MEDLEMSMØTE BV 18.30
09.09 – onsdag Formannskap e. arb.m.utv.
22.09 – tysdag GRUPPEMØTE 18.30
24.09 – torsdag Kommunestyret 16.30
28.09 – måndag MEDLEMSMØTE BV 18.30
29.09 – tysdag Utvala 12.30 Folkevald arb.dag 09.00 – 12.00

08.10 – torsdag MEDLEMSMØTE BV 18.30
12.10 – måndag Adm.utval 09.00
12.10 – Planutval e. adm.utv.
12.10 – Formannskap e. adm.utv./pu
20.10 – tysdag GRUPPEMØTE 18.30
22.10 – torsdag Kommunestyret 16.30

02.11 – måndag MEDLEMSMØTE BV 18.30
03.11 – tysdag Utvala 12.30 Folkevald arb.dag 09.00 – 12.00
04.11 – onsdag Formannskap e. arb.m.utv.
16.11 – måndag GRUPPEMØTE 18.30
17.11 – tysdag Adm.utval 09.00
17.11 – Planutval e. adm.utv.
17.11 – Formannskap e. adm.utv./pu
19.11 – torsdag Kommunestyret 16.30
30.11 – måndag MEDLEMSMØTE BV 18.30

01.12 – tysdag Utvala 12.30 Folkevald arb.dag 09.00 – 12.00
03.12 – torsdag Adm.utval 09.00
03.12 – Planutval e. adm.utv.
03.12 – Formannskap e. arb.m.utv./pu
15.12 – tysdag GRUPPEMØTE 18.30
16.12 – onsdag Kommunestyret 16.30

Valstyret: laurdag 12.09 kl. 15.00 og måndag 14.09 kl. 20.30
Kontrollutvalet: 18.09 – 16.11 – (alle kl. 10.00)
Arbeidsmiljøutvalet: 09.11 – 04.11 (begge kl. 09.00)
Møte utvida leiargr./f.m.sk./utvalsleiarar; førebuande budsjettmøte 03.09 (kl. 09.00 – 16.00)
Møte ordførar/utvalsleiarar/leiargruppa: 16.09 (kl.12.00 – 15.00)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**