Spør om eldreomsorgens framtid

Etter Adressas oppslag som viser at rødgrønne Trondheim ligger langt etter i eldreomsorgen, tar Venstres kommunalråd Jon Gunnes i formannsskapet 25. august opp framtida til eldreomsorgen i byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jon Gunnes

I Trondheim har rådmannen anbefalt at en ikke trenger flere sykehjemsplasser. Det er lagt opp til et poengsystem som viser personens helsetilstand og det er poengsummen som avgjør sykehjemsplass eller ikke. Gunnes spør om denne poengberegningen benyttes også i andre kommuner, og han vil også vite hva som ligger i begrepet “de som trenger det”.

– Er det en medisinsk vurdering (rådmannens poengskala), er det personen selv og/eller pårørendes vilje eller er det noe annet som avgjør om personen skal få sykehjemsplass i framtida? Innbyggerne i Trondheim har krav på å få vite om hvor god alderdom de får i Trondheim, sier han. – Alle eldre fortjener å ha det bra, så hva mener ordføreren når hun sier at “alle som trenger det” skal få sykehjemsplass?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**