Venstre vil ha Agder ledende i miljøteknologi

Alf Holmelid kan regne med full støtte fra Venstre for alle de positive initiativa han vil ta nå innen forskning og miljøteknologi. I NRK Sørlandet etterlyser han støtte fra Agderbenken. Men han burde ta seg noen runder på kammerset og forsøke å finne ut hvorfor i all verden hans eget parti SV har svikta så totalt i hele den perioden partiet har sittet i regjering, en periode med mer penger å bruke enn noen annen regjering i norsk historie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Av Anne Margrethe Larsen, stortingsrepresentant for Venstre i Vest-Agder

Anne Margrethe Larsen frisert

Foto: Jan Kløvstad

SV i storting og regjering har svikta både innen forsking generelt, innen utvikling av fornybar energi og i samarbeidet med den miljøtenkende delen av industrien. At Alf Holmelid har både kunnskap og vilje her er det ingen tvil om, men han burde være sterkt bekymret for at hans eget parti ikke har fulgt opp.

Klimafond

Venstre har foreslått et eget fond for miljøvennlig prototyper og et eget investeringsselskap for klimavennlig teknologi (KlimaTek). Fondet skal bidra til en rask realisering av lovende prototyper og fullskala prototypeanlegg — for å øke tempoet i innovasjonsprosesser med stort verdiskapingspotensial i fremtiden. Et viktig krav er at prosjektene er knyttet til realisering av klima- og miljøvennlige produkter og prosesser. Dette har SV faktisk stemt imot i Stortinget.

Fornybar energi

I de siste fire årene har regjeringen jobbet knallhardt for å ikke få gjort noen ting som helst innen fornybar energiproduksjon. I valgkampen har vi sett at Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti lanserer løfter om storsatsing på dette området etter valget. Det blir patetisk når de samme partiene har bidratt i en regjering som har ført til full stillstand på dette området og når man går til valg på det samme regjeringsalternativet. Senterpartiet har hatt flere olje- og energiministre enn det er blitt bygget nye vindmøller i den rød-grå regjeringsperioden.

Forskning

I motsetning til forskningsmeldingen fra Bondevik II (2005), som tidfestet at målet om at 3 % av BNP skulle gå til forskningsinnsats i 2010, har den nye forskningsmeldingen ingen slik tidfesting. I stedet heter det at målet skal være en "langsiktig målsetting". Venstre mener at det er sterkt beklagelig at den nye forskningsmeldingen senker de konkrete ambisjonene når det gjelder ressursinnsats og forskningsmål. Ambisjonene er sterkt redusert fra den forrige forskningsmeldingen. Venstre går til valg en styrket forskningsinnsats i neste stortingsperiode, blant annet gjennom å tidfeste målet om 3 % av BNP til forskningsformål innen 2013 og å øke Fondet for forskning og nyskaping til 150 mrd. kroner i 2010.

Klimameldingen

Etter at regjeringen la fram en tannløs klimamelding høsten 2007 lyktes det Venstre — sammen med Høyre og KrF — å presse regjeringspartiene til et klimaforlik som forbedret meldingen på en rekke punkter. Regjeringens opprinnelige klimaforslag, med SV i Miljøverndepartementet, fikk skryt bare fra FrP! SV kom til Venstre for å be om hjelp til å styrke klimapolitikken i egen regjering ..

Det er uforståelig at de rødgrønne partiene ikke ser at kunnskap og forskning er det viktigste en kan satse på for å ta veien over i lavutslippsamfunnet. Det må være pinlig for SV å sitte i en regjering som ikke har tatt dette på alvor.

Jeg deler fullt ut Alf Holmelids målsetting om Agder som ledende landsdel for miljøteknologi. Jeg kan garantere at Venstre også i åra framover vil følge opp alle våre forslag om utvikling av miljøteknologi og forskning fra denne stortingsperioden, – også de forslaga som SV på Stortinget av uforståelige grunner har stemt mot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**