Foreslo kompetanseår for lærerne

I Formannskapet 12.august fremmet Levanger Venstre et forslag om at Levanger kommune utreder et kompetanseår for lærere, sier Venstres Heidi Flaten. Forslaget fikk kun Venstres ene stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Heidi Flaten

Foto: Fotograf Hattrem

Et kompetanseår vil blant annet bidra til å øke lærernes kompetanse, bidra til at kontakten mellom skole og øvrige deler av samfunnet forsterkes,samt sikre at lærerne får den motivasjon og kunnskap som kreves for å være lærer i dagens samfunn. Samtidig kan tiltaket bidra til at det blir enda mer attraktivt å være lærer i Levanger, noe som er nødvendig i forbindelse med ytterligere rekruttering av yrket. Ordningen kan også føre til at lærere står lengre i arbeid, noe som vil være nødvendig for å avhjelpe lærermangelen de kommende år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**