Alt er ikke elendig!

Tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors og tidligere rådsleder i Seniorsaken Odd Grann har et tankevekkende debattinnlegg i Aftenposten onsdag 19.august under denne overskriften, skriver Venstres førstekandidat Øystein Haga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


"Politikerne beskriver ivrig hvor elendig det står til med eldre i Norge. Flertallet av oss eldre kjenner oss ikke igjen i elendighetsbeskrivelsen. "Han sier videre at det uten tvil er mange eldre som kunne ha det bedre enn de har det, og det bør de absolutt få, men politikerne skaper et galt inntrykk av situasjonen for de fleste. De overdoserer det negative .. Å bruke eldre i egen valgkamp er å diskriminere de eldre."

Han etterlyser kreativitet og realisme framfor tomme løfter av typen 15 000 flere i eldreomsorgen. Jeg tror han har rett i at de fleste eldre er høyst oppegående, spreke og tenkende voksne mennesker. De ønsker tiltak som kan styrke egen livskvalitet og mestre egen tilværelse. Vi bør i større grad ha fokus på planer for å benytte den erfaring og kunnskap eldre besitter.

Hvordan kan vi nyttiggjøre oss landets største og mest verdifulle ressurs?
Venstre vil prioritere mer til dem som trenger det mest. Velferdssamfunnet er for Venstre mer enn velferdsstaten. Offentlige velferdstjenester kan aldri erstatte nærhet og omsorg i frivillige fellesskap, familie og nærmiljø .
Eldre må i langt større grad få mulighet til å ha innflytelse på innholdet i tjenestene de får fra det offentlige.

Kjernen i Venstres helse- og omsorgspolitikk er at flere oppgaver må løses nærmere den enkelte bruker, i primærhelsetjenesten. Det krever en omfordeling av fagfolk og ressurser fra statlig spesialisthelsetjeneste til kommunene slik at de settes i stand til å løse nye oppgaver.

Anne Havstad skriver i en kronikk i samme avis dagen etter Odd Granns innlegg under overskriften "Hender uten innhold: "Eldreomsorg er et vidt begrep. Det handler om hjemmeboende eldre med litt skrantende helse, som kan klare seg fint med enkel assistanse til praktiske gjøremål. For disse må det være mulig å skaffe hender nok, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig. Det burde heller ikke være en umulighet å skaffe mennesker som kan bistå til aktiviteter som betyr mye for manges livskvalitet. Her må både familie, venner, naboer, frivillige og det offentlige skjerpe seg. Hjelperne vil erfare at omgang med eldre kan være verdifull tid."

Etter min mening har både Grann og Havstad viktige synspunkter som vi som politikere bør ta alvorlig. Dette handler om et verdisyn som er av større betydning enn kappløpet om valgløfter og overbud i garantier, som dessverre ofte ikke holdes.

Øystein Haga sittande

Foto: Venstre

Øystein Haga, Venstres 1. kandidat ved stortingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**