Arild Berge og Anne Margrethe Larsen på Finslandsdagene i Songdalen

I forbindelse med debatt mellom stortingskandidatene i Vest Agder hadde Songdalen Venstre stand på Finslandsdagene lørdag 22. august. Det er 4 år siden sist Anne Margrethe Larsen var her, og Arild Berge er tidligere lærer ved Finsland Skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stortingskandidatene som deltok på debatten, var:

Alle deltakerne på debatten.

Foto: Arild Berge

Dagrun Eriksen, Krf
Trond Blattmann, Ap
Anne Margrethe Larsen, V
Henning Skumsvoll, Frp
Sølvi Thomassen, SV
Janne Fardal Kristoffersen, H
Sigmund Oksefjell, Sp

Debattleder: Tidligere redaktør i Fædrelandsvennen,
Finn Holmer Hoven.

Debatten startet med diskusjon omkring de rødgrønnes forhold til den kristne kulturarv. Her sa Anne Margrethe at raushet i forhold til å karakterisere andres meninger må gjennomsyre debatten. Når ord som forfølgelse av kristne brukes, er det noe som hører hjemme under helt andre samfunnsforhold. Anne Margrethe sa videre at statens A4-system for familieliv ikke er bra. Hver familie må kunne få velge sine liv i større grad – individuelle løsninger er viktig for Venstre.

Neste emne var stamveiutbygging på Agder. “De rødgrønne har ikke bevilget nok penger til veiutbygging i inneværende periode, sa Anne Margrethe. Hun fortsatte: “De har hatt muligheten, men ikke brukt den, og ikke sørget for en helhetlig planlegging av en stamvei vestover. Hun presiserer at “Venstre har fått inn en merknad om stamveiplanlegging vestover i NTP – ikke de rødgrønne!”

Neste emne var kommunereform. Diskusjon omkring antall kommuner i Norge. “Venstre ønsker en velferds og demokratireform. Færre rådhus og flere sykehjem,” sa Anne Margrethe Larsen i debatten. Videre sa hun at interkommunalt samarbeid kan være bra, men er utfordrende demokratisk.

Å konkurranseutsette posttjenester var neste diskusjon. Bakgrunnen er en del av EØS regelverket, som sier at postverket må utsettes for konkurranse. Venstre mener her at det må finnes ordninger slik at folk får gode løsninger for disse oppgavene. Venstre ønsker ikke å legge ned veto i denne saken.

I sitt sluttinnlegg poengterte Anne Margrethe Larsen:

Venstre vil ha et levende lokaldemokrati.
Venstre er opptatt av 3 ting:
• Miljøutfordringene, Klima, Fornybar energi og grønne bedrifter.
• Kunnskap. Venstre er skolepartiet. Læreren skal få bedre kår. Mer penger til forskning.
• Velferdsreformen. Vi trenger nye løsninger til våre eldre. Økt kvalitet på eldreomsorgen.

Venstre ønsker at det politiske sentrum styrkes. “De gode løsninger i vårt samfunn ligger midt i det politiske landskap”, avsluttet Anne Margrethe Larsen.

Dagrun Eriksen og Anne Margrethe Larsen.

Dagrun Eriksen og Anne Margrethe Larsen.
Foto: Ann Osaland

Anne Margrethe Larsen, Arild Berge og Terje Imeland (Krf).

Anne Margrethe Larsen, Arild Berge og Terje Imeland (Krf).
Foto: Ann Osaland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**