Bodø Venstre ønsker en storsatsing for å få flere til å ta buss

Europeisk Mobilitetsuke: ei uke, to formål
1.Byutvikling:
Politisk forpliktelse til permanente tiltak for å fremme mer miljøvennlig bytransport
2. Bevisstgjøring:
Kampanje, arrangementer, informasjon, fokus på mobilitetsendring

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Miljø, lavutslipp, tekst i boble

Spørsmål til lederen av PNM-komiteen, Eirik Sivertsen.
Fra komitémedlem Terje Cruickshank, Bodø Venstre.

Om Mobilitetsuke 16. til 22. september 2009

Bodø kommune har ingen info om dette på sine nettsider, men på bilfridag.no og tabussen.no finnes noe info, hvor det framgår at Bodø er en av deltaker stedene.

Hvis vi tar pkt 2 først så må man kunne si seg noe skuffet over kommunens delaktighet og engasjement i denne saken. Burde vært mulig å finne info om dette på kommunens nettsider om ikke annet.

Kollektiv er et viktig nøkkelord i mobilitetsuken, og som kjent mangler det ikke på kollektivplaner og visjoner i vår kommune, og en ny kollektivgruppe med både representanter fra fylket og kommunen er nedsatt for å lage flere planer. Det har vært fremmet ønske fra studentene til kollektivgruppen om et dialogmøte. Vil lederen av PNM og medlem av kollektivgruppen ta initiativ til et slikt møte mellom de som skal utrede og en av de største brukergruppene?

Så om pkt 1 om byutvikling. Her har det tradisjonelt vært brukt å arrangere en bilfri lørdag i Bodø. Dette må vel kunne sies å vært mislykket til nå. Derfor må vi nok gjøre noe mer og annerledes om ønsket virkelig er å fremme en mer miljøvennlig bytransport.. Vi har en innfartsåre bestående av tre felt, hvor to felt er åpne i den retning med størst trafikkbelastning . Kollektiv felt brukes på veier i urbane områder for å gi kollektivtransporten raskere framkommelighet slik at dette transportvalget skal være mer attraktivt enn alternativene. I Bodø har vi ikke etablert et eget tilbud til kollektivtransporten slik at denne må stampe i samme kø som resten. Venstre ønsker at vi under årets mobilitetsuke gjør et forsøk med å omgjøre det ene av de to nevnte feltene til kollektivfelt og øker frekvensen mellom sentrum og Mørkved mellom kl 07:00-09:00 og 15:00-17:00, samt prissette kollektivsatsene i nevnte periode til kr 10,-. Ved å gi kollektivtransporten bedre framkommelighet og reduserte satser vil flere oppdage denne muligheten og dermed være med på å virkeliggjøre visjonene til den europeiske mobilitetsuke. Derfor ønsker jeg å fremme en ide og spørre lederen av PNM om han vil ta initiativ til etablering av kollektivfelt i perioden 16-22.september?

Kollektivløpeseddel Akershus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**