Kommentar: Gi sykehusene tilbake til folket

Venstres Svein Abrahamsen tar til orde for bedre samarbeid mellom sykehusene og kommunene og en forsterket helsetjeneste i kommunene i et leserinnlegg i Haugesunds Avis den 24. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les hele innlegget her:

Gi sykehusene tilbake til folket

Helsedepartementet har vært nødt til å lansere en samhandlingsreform fordi samarbeidet mellom kommunene og sykehusene ofte er for dårlig. Dette er kanskje den største utfordringen som helse- og omsorgstjenesten her til lands står overfor. Pasientene har behov for et helhetlig behandlingstilbud, og det forutsetter god kontakt mellom sykehusene og kommunene.

Sykehusene har til nå ikke samarbeidet godt nok med kommunene. Dette har sammenheng med den statlige styringen av sykehusene. Da staten overtok sykehusene i 2001 understreket Helsedepartementet at det var viktig å sikre kommunene medvirkning i styringen av sykehusene. Det var imidlertid den gang ikke flertall på Stortinget for å opprette et rådsorgan for lokalpolitisk innflytelse i sykehusene.

Helsedepartementet har siden 2005 utnevnt et flertall av styremedlemmene i sykehusene blant lokalpolitikere foreslått av kommunene og fylkeskommunene. Dette skulle gi bedre kontakt mellom innbyggerne og sykehusene, men har ikke lykkes. En forskningsrapport viste nylig at styremedlemmene selv ikke i viktige saker i særlig grad tar kontakt med folk utenfor sykehuset. Dette kan ha sammenheng med at lokalpolitikerne i sykehusstyrene kun representerer seg selv, og ikke kan kastes av lokalbefolkningen hvis de gjør en dårlig jobb.

Sykehusene må bli flinkere til å lytte til synspunktene til lokalbefolkningen før de fatter viktige beslutninger. Vi kan ikke ha det slik at innbyggerne som må leve med konsekvensene av beslutningene ikke en gang blir spurt om hva de mener. I det minste bør sykehusene sende viktige saker på høring til kommunene før sakene behandles i styret. Kommunene bør også få en lovfestet rett til å bli hørt før sykehusstyret vedtar de langsiktige planene til sykehuset.

Vi bør samtidig gi innbyggerne rett til å bestemme over eget helsetilbud gjennom at folkevalgte organer så nær innbyggerne som mulig tar viktige avgjørelser. Venstre vil derfor bygge opp et bedre tilbud i en forsterket helsetjeneste i kommunene, underlagt folkevalgt styring og kontroll.

Vi bør omfordele fagfolk og ressurser slik at kommunene settes i stand til å overta oppgaver som løses best lokalt fra sykehusene. Dette vil gi færre reinnleggelser i sykehusene, bedre rehabilitering og økt verdighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**