Økt satsing på personvern

Venstre mener at et sterkt personvern er avgjørende for den enkeltes frihet og demokratiet. Friheten forutsetter av hvert menneske skal vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngrep i privatlivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Demokratiet forutsetter av det i siste innstans er borgeren som kontrollerer staten, ikke omvendt. Venstre mener derfor at det skal meget tungveide argumenter tilfor at hensynet til personvernet skal vike. Det må derfor være mulig å komme fram til en ordning som tar hensyn til samfunnets behov for innsyn og kontroll, samtidig som vi verner enkeltmennesket mot inngrep i privatlivet.

Wire

Den enkelte må derfor sikres retten til å leve et sporløst liv, ved at vi blant annet fortsatt skal kunne betale med kontanter. Det må være mulig å reservere seg mot at detaljerte opplysninger om for eksempel bruk av telefon og hvilke internettsider vi bruker lagres. Politiet må heller ikke kunne få utlevert opplysninger om telefon- og internettrafikk og lignende uten å få en rettslig kjennelse.
Venstre ser med bekymring på bruken av fjernovervåkning på tilgjengelige offentlige steder. Adgangen til å installere overvåkingskamera må begrenses til et minimum, og det må være klare retningslinjer på hvordan dette skal foregå. Lagring av eventuelle videoer skal begrenses til et minimum. Retten til et sporløst liv gjelder også i trafikken, det må derfor være mulig å passere bomstasjoner og andre elektroniske passeringspunkt uten at opplysningene lagres og brukes av andre. Det må også innen helsevesenet være adgang til å reservere seg mot registrering av sensitive opplysninger som ikke har noe spesiell medisinsk betydning.
Vi skal vernes mot utilbørlig registrering, og det skal skje nå!

Maria Thørnquist Liljedal

Maria Thørnquist Liljedal
ungdomskandidat Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**