Vær smart — stem Venstre!

Venstre mener vi må ta vare på naturen vår, på jorda, lufta, vannet og det biologiske mangfoldet. Dette fordi naturen danner selve grunnlaget for vår eksistens her på jorda, men også fordi naturen i seg selv har en stor verdi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hanne Nora Nilssen

Det er derfor viktig at de politiske partiene fører en ansvarlig og troverdig miljøpolitikk. Det gjør Venstre.

Tar du også miljøutfordringene på alvor, er du smart.
Stemmer du Venstre ved kommende stortingsvalg, er du enda smartere!

Hanne Nora Nilssen
4.kandidat, Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**