Kulturløft for deg, ikke for Giske

“For Regjeringen er kultur et middel for hygge eller politisk styring. For Venstre er kultur en verdi i seg selv,” skriver leder av Østfold Unge Venstre og Halden Venstres lokale kulturpolitiker Per Magnus Finnanger Sandsmark i dette leserinnlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kultur

Foto: Luth

Leder av Fagforbundets Kulturseksjon i Østfold, Kirsti Bøgle, skriver i et leserinnlegg at det sikreste valget for kulturinteresserte velgere er rødgrønt. Det er jeg uenig i. Det er bra at Regjeringen har økt støtten til opera, teatre og museer. Alt dette har Venstre støttet, men kulturpolitikk er langt mer enn penger og institusjoner. Venstre vil ha et fritt, bredt og uavhengig kulturliv der du bor.

Venstre vil ha et kulturliv som ikke styres av Trond Giske alene, men som får lov til å utvikle seg selv på sin måte. Venstre vil ha momsfritak for breddefrivilligheten i lokalsamfunnene, ikke bare for de store profesjonelle organisasjonene slik Ap vil. Derfor vil Venstre bedre vilkårene for småbedrifter slik at flere kulturarbeidere og kunstnere får muligheten til å skape sin egen hverdag og forme vår framtid.

Venstre vil ruste opp bibliotekbyggene og lage bedre kompensasjonsordninger for de som eier vernede bygg, slik at disse blir bedre ivaretatt. Venstre vil ha et løft som styrker rammevilkårene, øker kreativiteten og synliggjør kunst og kultur. For Regjeringen er kultur et middel for hygge eller politisk styring. For Venstre er kultur en verdi i seg selv.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Kulturstudent og leder av Østfold Unge Venstre

Innlegget har vært på trykk blant annet i Moss Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**