Legg ned DN

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad vil legge ned Direktoratet for naturforvaltning(DN), så lenge de ikke styrer etter rovdyrforliket i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Jeg er sikker på at bestandsmålene er nådd. Vi har en avtale gjennom rovdyrforliket om at det ikke skal være flere rovdur enn bestandsmålene sier, Sånn er det ikke i dag, sier Skjelstad, som mener at den rødgrønne regjeringa har hatt sjansen til å bevise at de kan styre både DN og rovdyrpolitikken.

Demokratisk problem
Miljøvernminister Erik Solheim har hatt muligheten. Men hvis heller ikke han klarer å styre DN, ja da har vi et demokratisk problem. Vi må ha politikere som tørr å styre. I dag er det DN selv som styrer utenfor det politiske systemet, sier Skjelstad.

Han viser blant annet til gaupebestanden på Fosen. -Nå er det registrert 25 ynglinger på Fosen, vi skal ha ut 12 fra bestandsmålene som er vedtatt. Når de er nådd skal det ikke være et dyr over det. Det de rødgrønne holder på med nå, står ikke til troende, sier Skjelstad og viser til at tallene er hentet fra NINA. -Det er sannsynlig at bestandsmålene er nådd allerede i dag. Derfor burde man ha effektuert og redusert stammene ned til balansepunktet, sier Skjelstad.

-En jippo
Skjelstad er også kritisk til at regjeringa har satt ned ei arbeidsgruppe som skal se på de sørsamiske utfordringene. Tiltaket beskriver han som en valgkampjippo. -Nå har reindriftssame Kari Anette Oskal Anti gått ut av denne gruppa i protest, og det skjønner jeg godt. De skal jo ikke gjøre noe som betyr noe. Det er på tide at noen skjærer gjennom, sier Skjelstad.

Venstrepolitikeren mener at man i dag er langt unna balansepunktet som bestandsmålene sier. Derfor Vil Skjelstad ta ut rovdyr for å komme med på dette punktet. -Hvordan skal dette bli over tid hvis dette fortsetter? Livsgrunnlaget forsvinner for mange med den måten rovdyrpolitikken blir styrt, sier Skjelstad.

Han mener også at bevisbyrden må snus for bøndene og reindriftsutøverne som mister dyr på beite. I dag må de bruke flere dagsverk på å bevise at dyrene er tatt av rovdyr. Sånn kan vi ikke ha det, derfor vil vi snu bevisbyrden. Den må være forvaltninga sitt ansvar, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**