Skoledebatt i Nannestad – Abid Q. Raja deltar!

Torsdag 27.08, fra kl. 1200-1330, blir det skoledebatt på Nannestad Videregående skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er duket for skoledebatt i kommunen, som takket nei til deltakelse i forsøksordningen, om å gi stemmerett for landets 16-17 åringer ved kommunevalget i 2011. Vedtaket i kommunestyremøtet rett før sommerferien var mot stemmene til Venstre og SV. 2. kandidaten til Akershus Venstre, Abid Q. Raja, deltar i debatten!

Abid Q. Raja

Foto: Venstre

Venstre vil at stemmeretts-
alderen skal være 16 år, og har alltid gått i bresjen for å utvide demokratiet. En slik utvidelse ville kunne være med på å tvinge oss lokalpolitikere til å fokusere mer på ungdomssaker. Dette ville igjen kunne bidra til økt engasjement og rekruttering til politisk aktivitet blant unge. Noe vi saktens kunne trenge i Nannestad.

Ungdommelig hilsen
Per R. Lien
Nannestad Venstre
Kommunestyrepolitiker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**