Venstre vil avvikle pelsdyrholdet straks

I Venstres stortingsprogram står det “Følge opp Dyrevelferdsmeldingen ved å avvikle pelsdyrhold innen 2012 dersom ikke dyrevelferden er forsvarlig.” Med de siste dagers avsløringer av særdeles alvorlige brudd på etisk standard i pelsdyrnæringa, er Venstres tålmodighet slutt, sier Øystein Haga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil avvikle pelsdyrnæringa i Norge straks. Vi kan ikke tillate at en eneste eier av en eneste pelsdyrfarm behandler dyr slik vi har sett de siste dagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**