Grønn industri i Orkdal

I Avisa Sør-Trøndelag 26. august kunne vi lese at Elkem Thamshavn får 90 millioner i støtte til sitt store energigjenvinningsprosjekt. En annen stor instribedrift, Washington Mills, har også tidligere gjort store miljøinvesteringer, i tillegg til at de leverer til en annen grønn industri, nemlig solcelleproduksjonen. — Det er veldig positivt at disse store industribedriftene har tatt grep for å bli mer miljøvennlige, det er viktig både for miljøet, men også for framtida til disse bedriftene, sier stortingskandidat for Venstre, Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Melby er også glad for at regjeringa har fått på plass en garantiordning for kjøp av kraftavtaler. – Dette er med på å gi industrien mer stabile kår i vanskelige tider, sier hun. Det hun etterlyser nå, er mer handlekraft fra regjeringens side for å få på plass mer grønn energi.

Guri Melby

Foto: Cathrine D. Hagen

– Vi vet at Fesil Sunergy ønsker å etablere seg i Orkdal, men at de mangler investeringsmidler for å få i gang et pilotanlegg. Her må staten nå inn i større grad og bidra, sier Melby. Venstre har foreslått et eget fond for miljøvennlig prototyper og et eget investeringsselskap for klimavennlig teknologi (KlimaTek). Fondet skal bidra til en rask realisering av lovende prototyper og fullskala prototypeanlegg — for å øke tempoet i innovasjonsprosesser med stort verdiskapingspotensial i fremtiden. — Med et slikt investeringsfond kan Fesil Sunergy få realisert sine planer, noe som vil føre til økt produksjon av grønn energi, samtidig som det kan gi nye arbeidsplasser til Orkdal, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**